Mink-Farme 1

Mink - Farme 1

Mink - Farme 2

Mink - Farme 3

Mink - Farme 4

Forside.

Genetik

Forsøg og Forskning.

 Pelsning

Top-Lot

| Links | Avl | Rådgivning | Mink farme Danmark | Mink farme Grønland |Mink farme Island | Mink farme Finland | Mink farme Norge | Mink farme sverige |


Links

 

American Mink

American Mink Farm  Se Video

European Mink / Biology and Conservation / WAZA

 

Erfaringsforum - ERFA Grup - http://erfaland.dk/Minkavl/ - http://erfaland.dk/List-forums/Minkproduktion/

 

www.hodowle.eu/453_Hodowla_norek.html

 

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr - www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32026

 

Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland 31-08-2005

Delkendelse 17-10-2005

Konkurrenceankenævnets kendelse 12-04-2006

 

www.minkpapir.com/files/Filer/intranet/erhvervsbladet_avl-af-pelsdyr.pdf

www.b.dk/infoshop/40-pelsdyravlere

 

Det kræver sin mink - at værer en god mor

 

Mink og for tidligt fødte børn - Hvordan hænger det sammen ?

 

 

Sygdomskompendium Mink

 

Minkanalyse fra 2002. Den omfattede 45 minkfarm og-

 mere end 70.000 tæver og næsten 365.000 producerede skind

 

Analyse af minksektoren - http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/Rapporter/~/media/migration%20folder/upload/foi/docs/publikationer/rapporter/nummererede%20rapporter/150-159/152.pdf.ashx

 

Minkfarme indhusning Finland - www.ostrocenter.fi/finska/index.php - Word - www.ostrocenter.fi/farmnaring/minkhusritningar.doc

Bedre forhold for mink?  www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/nyheder/ny_publikation_bedre_forhold_for_mink - http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus5.pdf

Hvordan påvirker fodringen minkenes adfærd? - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/10ddede71e2e039e9b4f57480f115784.pdf

Fodereffektivitet efter to generationers selektion under ædelyst eller let restriktiv fodring i vækstperioden - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/2a8d7f4be5d12ab6550a1574f104faee.pdf

Spreading calk in empty mink farm -

http://pl.youtube.com/watch?v=HjvjNovPHd8

 

 

Avl

Agro Photo - www.agrophoto.com - www.agrophoto.dk - www.agromedia.dk -

Agromedia - http://www.agromedia.dk/ - http://story2media.smugmug.com/Mink

Mink og pelsdyr - www.photoshelter.com - http://pa.photoshelter.com/package-show/P00006Q4_fyQkl_c

 

Agro foto - www.agrofoto.dk - www.agrofoto.eu - www.landbrugsbilleder.dk /

Mink - www.agrofoto.dk/gallery_search.php?seekwords=Mink&browserwidth=1175&browserheight=607

Scanpix - Norge - http://www.scanpix.no/spWebApp/search.action?search.offset=0&search.searchId=573454821&search.previewNumResults=334&search.rbase=SP_TEMP&search.tabId=editorial&search.advanced.subjectHeading=Pelsdyravl

-------------------------------------------------------------------------------

YouTube - Mink farm - www.youtube.com/watch?v=gBN8l6yKK1Y - www.youtube.com/watch?v=-pAb6TIiEyM

http://pl.youtube.com/watch?v=IzuUs2csdEI - transfering minks

"Sandheden om minkfødsler" 9,6 hvalpe - www.kopenhagenfur.com/sw17463.asp

Bedre sundhed for mink - www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=22105 /

Sektion for Pelsdyr og vildtsygdomme - www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=11155

Store mink - store udfordringer -  www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhu2.pdf

 Huldstyring fra pelsning til fødsel - www.kopenhagenfur.com/graphics/consumer/news/2007/12_07/huldstyring_pelsning_til_hvalpning.pdf

Årets gang på en minkfarm / Bedriften

 Fra fisk til frakke - www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=10842 - www.maskinbladet.dk/artikel/fisk-frakke

Hvad dør mink af gennem et produktions år - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/416ff76281935bc01510db6bcd3f27c4.pdf

Mink har et hemmeligt sprog - http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/mink_har_et_hemmeligt_sprog - http://videnskab.customers.composite.net/content/dk/miljo_natur/mink_har_et_hemmeligt_sprog

Gruppeindhusning af mink (Etagebure - (Forbundne standardbure ( Model holland))) -  http://pure.au.dk/portal/files/3547971/695106_1.pdf

Minklov giver dårlig dyrevelfærd - www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2010/7/9/Minklovgiverdaarligdyrevelfaerd.htm

www.bondevennen.no - www.bondevennen.no/arkiv/fagartiklar/2008/fagsak0508.htm

www.hetkleineloo.nl/in_000.cfm?art_id=332

-------------------------------------------------------------------------------

Handlingsprogrammer i Minkproduktion

Parringsperioden fra 1/12 til 31/3.

Hvalpeperioden fra 1/4 til 1/7.

Forebyggelse af fedtede hvalpe fra 1/1 til 1/6.

 

Generel introduktion til Handlingsprogrammer i minkproduktion - www.agrsci.dk/hpmink/hpintro.htm

 

-------------------------------------------------------------------

http://vison.site.voila.fr / Frankrig


Leif Lau Jeppesen - www.lau-jeppesen.dk/mink - www.lau-jeppesen.dk


 

 Fokus på frugtbarhed

MP-Nyt 1-11/2000 - 1-6/2001

 

Huldstyring i prasis 2006 - 2007

 

 

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)%20videos/Mink%20nest%20box%20stereotypy%20(M%20Diez).wmv

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)%20videos/Mink%20twirling%20with%20pauses%20(M%20Diez).wmv

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)20videos/restless%20pacing%20(MDiez).wmv

 


 
 { Foreslag en 2 rækket hal på 25 fag = 300 6 rums ( 400 8 rums ) En hal enhed. }

  

Rådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning. Landscentret

 

Mink farme Danmark

Danske minkfarme - www.danskeminkfarme.dk / Se Video

Danske minkavlere - www.danskeminkavlere.dk / Se Video

https://www.facebook.com/groups/1406166046308948/

www.plasmacytose.dk - http://users.cybercity.dk/~dsl270672

---------------------------------------------

7 odor units pr. årstæve (Lugtenheder)

http://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/Artikler/33482/praecise-lugtkrav-til-minkfarme-oeger-afstandskrav#.VCr_WjbU-aE

------------------------------------------------

 

Foulum Pelsdyrfarm / Foulum Forsøgsfarm / www.agrsci.dk/ny_navigation/kontakt/besoeg_djf/besoeg_foulum/pelsdyrfarm

Link / Adfærdsforsøg med mink / Forskning for framtidens minkavl - PDF Fil /

Store mink - store udfordringer - Bilag Pdf Filer

www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus10.pdf

http://good-times.webshots.com/photo/2069791310091448311uWfGQY

http://annemieke.gaatverweg.nl/gevangen-bij-de-nertsen/2011/07/17/

http://annemieke.gaatverweg.nl/page/2/

www.youtube.com/watch?v=E3yMYNPZHRE&feature=plcp&context=C24659UDOEgsToPDskKeNtAM-gIDk70HL4P8kN9n

www.youtube.com/watch?v=88o-y4ynRNQ / Læsning af gylle i lagunerne på statens forsøgscenter

------------------------------

Pelsdyrcenter Vest - Kopenhagen Farm - Kopenhagen Farm /  Forsøgsfarm "Vest" / Pelsdyrerhvervets Forsøgs- & ForskningsCenter ( PFC ) / http://www.kopenhagenfur.com/graphics/Furfarmers/DK/raadgivning/PFC/PFC_Kort%20Praesentation_190607PS.pdf - http://www.kopenhagenfur.com/graphics/Furfarmers/DK/raadgivning/PFC/PFC_Kort%20Praesentation%20GB_PS200607.pdf -

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=2974

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/8/3/FoderforsoegpaaKopenhagenFarm.htm

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/5/3/2000taeverfaarmadfraegenkok.htm

------------------------------

Rørrendegård / Landbohøjskolen Forsøgsfarm / Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole / "Life Science Fakultetet" / Faculty of Life Sciences - Det Bio- og Jordbrugsvidenskablige Fakultet

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB-Farms - www.abfarms.dk - www.fjaltring.dk/virksomhed/abfarms.htm

 

A.J. Pelsdyr - Dalsgaard Pels - www.dalsgaarden.com

 

A/S Henry D. Nielsen - www.hdn.dk

 

Anders Skovrup - www.farmsystems.dk/index.php?ID=71

 

Ann-Mona Larsen - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

 

Arentoft Mink, Billund ApS - Golf Car-Go ApS - Norka Farm ApS - www.forelco.dk - www.forelco.com - www.forelco.eu

--------------------------------

Asdal Minkfarm - https://www.facebook.com/pages/Asdal-Pelsfarm/328389267338989?sk=timeline

---------------------------------------

Aquapri Minkfarm - www.aquapri.dk

 

Bach - www.farmsystems.dk/index.php?ID=73

 

Bent Nielsen - www.farmsystems.dk/index.php?ID=34

-----------------------------

Beto Mink - Began Tråd - Began Aps

-------------

Birkekær Mink Aps

-------------

Bork Pelsdyrfarm ApS - HB Pels ApS - Holm Mink A/S

-----------------------

Birkelund Mink - www.minkit.dk

 

BjergHolt I/S - www.bjergholt.dk

 

Bjerregårds Haveservice - www.bjerregaardshaveservice.dk

 

www.bkmogensen.dk

 

Blæsbjerg Minkfarm - / www.nord-elektric.dk - www.nyboliglandbrug.dk/sag.aspx?AutoID=80530

 

Bo Kloster - www.farmsystems.dk/index.php?ID=30

 

Brath Mink - www.brath-mink.dk - www.peterbrath.dk

 

BRUNMOSE MINKFARM I/S - Flemming Poulsen - http://www.flepo.dk/ / Se Video

-----------------------------

Bukholt Mink ApS - www.bukholtmink.com - www.bukholtmink.com/gallery/index.html / St. Tambjerg Mink - Link Danmarks 4. og 5. Største / ((( Arvad Mink 1978 - 1994 ) Devon Blue Iris Mink ApS - fra 1994 - 2007 ) Brande farm 2007 - ) / http://www.novitri.net/ - http://www.devonblueiris.co.uk/ - http://www.devonblueiris.com/

http://s733.photobucket.com/albums/ww332/Heppaj/?action=view&current=HPIM0664.jpg&newest=1

http://ikast-brande.dk/dokumenter/grarupvej_3a_3b_150212.pdf /

Brande farm - Danmarks største minkfarm ( ca 8,4 Ha ) ( 20.000 Tæver )

Gammel Farm ca 4,3 Ha - Ny farm ca 4,1 Ha

http://www.bukholtmink.com/brande2013/index.html

http://landbrugsyd.landbrugnet.dk/Artikler/Vis-Artikel.aspx?ArticleGuid=517ad45e-63b5-4881-bd08-f0a43927417b

www.oestermark.dk/aktuelle-projekter/bukholt-mink,-brande.aspx - http://oestermark.dk/bukholt-mink,-brande.aspx

http://www.b.dk/sites/default/files/node-files/820/3/3820075-artikler-fra-evb---avl-af-pelsdyr---brancheanalyse-pdf.pdf

 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=bjergvej%201%20minkfarm&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdomino.rksk.dk%2Finternet%2FAgenda_internet.nsf%2F48602847cd5ab890c12572c00031daff%2F364bd7b5a6ce94ecc1257b17003c5223%2F%24FILE%2FBjergvej%25201%2C%25206940%2520Lem%2520-%2520udvidelse%2520af%2520minkfarm.pdf&ei=BxPYUeyZDsi34AT9goGgBQ&usg=AFQjCNFKEYSSYlpzNOtyGhAqryZAb6afFg&bvm=bv.48705608,d.bGE

Solceller på minkhaller

http://www.rksk.dk/Om%20kommunen/Stadil/Stadil/Jord/Fag/tarm---centervej/vis-nyhed-14937.aspx?Action=1&NewsId=11222&PID=125046

http://www.rksk.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2f2009%2fOm_kommunen%2fAktuel+information%2fAnnoncer+-+NY+byggeri+natur+og+milj%26oslash%3b%2fTarmbjergvej+9+-+landzonetilladelse.pdf

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/7/18/Minkfarmfaarsolcellerpaa5kmtag.htm

http://www.metal-supply.dk/announcement/view/27890/solcelleanlaegget_blev_sat_godt_fast_hos_bukholt_mink

-----------------------------

Brørup Minkfarm - www.danskeminkavlere.dk/aabenthus/broerup-minkfarm/

www.youtube.com/watch?v=0lqzaSo60k0&feature=player_embedded / se Video

---------------------

Bøgballe Mink A/S - www.boegballe-mink.dk - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk / Se Video

 

Burmølle Mink A/S - www.ingolfjakobsen.dk/Minkfarm%20bur.asp

 

Claus Andersen - www.fyens.dk/article/1689275:Nyborg--Mange-saa-minkene-i-oejnene

----------------------------

Clausholm Gods - www.clausholm.dk - Webfoto-interaktiv.dk - www.webfoto-interaktiv.dk/QT4/Claush/claus6.html

www.voldumnet.dk/kultur/clausholm_slot.htm

http://www.fremtidensherregaard.dk/Menu/Fremtidens+Herreg%C3%A5rd/Viden+og+inspiration/Cases/Clausholm+-+%C3%85benhed+som+grundlag+for+fundraising

www.youtube.com/watch?v=jheHjLkaxKg

http://www.youtube.com/watch?v=eD3Xvs_PuzE

--------------------------

 

Claus Pedersen - www.trandum.dk

----------------------

Damgaard Mink - www.damgaard-mink.dk

 

Darum Minkavl I/S - www.jlbr.dk/NR/rdonlyres/BE0D0BD8-B6FE-4843-AF0D-FB3FF533AC04/0/Grobund1007.pdf

 

Drejer Mink Ålbæk - www.drejer-charolais.dk

 

Egebjerg Maskinstation ApS - www.egebjerg-maskinstation.dk - www.egebjergmaskinstation.dk - www.fredemadsen.dk

www.lundgaarden.dk - www.lundgaarden.dk/291-283-egebjerg_maskinstation.htm

 

Ellinge Minkfarm I/S - www.lokalhistorie.ellinge.dk/page82.html - www.lokalhistorie.ellinge.dk/page2.html

www.landbrugfyn.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=22249

 

Engbjerg Mink - www.leifmogensen.dk

 

Entreprenørfirmaet Markussen - www.markussen-is.dk

 

Erik Dalsager - www.vikingfur.com - Dalsager´s hjemmeside Billeder fra farmen. / www.sparfar.dk/media/GarantNyt2007.pdf

 

Erik Westergaard ApS

 

Esben Brødbæk - http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/folketingskandidater-paa-landbrugsbesoeg

 

Finn Nielsen -

http://www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2012/maj-2012/video-aaben-farm-hos-de-danske-minkavlere/

www.nordvestnyt.dk/artikel/156547:Holbaek--Folk-stroemmede-til-aaben-minkfarm

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uNOKHIII4a8 / Se Video

 

Frank Lyngholm Andersen - www.stutteri-lyngholm.dk

www.ebh-bank.dk/Default.aspx?ID=681&M=Calender&CalenderEventID=29

 

Frank René Christiansen - www.plasmacytose.dk - http://users.cybercity.dk/~dsl270672/

 

Frits Philipsen - www.joinfri.dk

 

Fuglsang Pelsdyrfarm / Zobel

-------------------------------------------

Fur Farm DK ApS - Lion Mink Farms -

www.jobadvice.dk/modules/adverts/show.php?PageID=110&pid=319

Rien Leeijen - www.leeyenfarmequipment.com -

Farm Equipment International Sp. zo.o. / Polen

http://zgora.pios.gov.pl/rap/2005/lu/8.html

http://zgora.pios.gov.pl/wios/images/stories/pms/pub/2005/lu/8.html

www.markdrew.pl/galeria-film.html

Wwmp - http://www.wwmp.com/- http://www.wwmp.nl// Holland

www.bip.strzelce.pl/news/2bb67408f30b81c231c5d79b1688b349_1/postanowienie.pdf

http://bip.cieszkow.pl/file.php?attachment=2939

Minkcon BV. - www.minkcon.nl

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/landbrug.aspx?PID=28415&Action=1&NewsId=1973

http://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Erhverv/Affald,%20energi,%20miljø/Miljø/Landbrug/Afgørelser%202013/NordreToboelvej6.pdf

Side 12 - 13 / http://ipaper.ipapercms.dk/DMP/mink/DK/FIXMAGAZINE/FIXMAGAZINEOKTOBER2012/

-------------------------------------------

Glyngøre Limfjord A/S - www.glyngoere.dk - www.hoflev.dk/article.asp?id=165

 

Gimmgaarde - www.gimmgaarde.dk

--------------------------------------------

Bo Mink - www.bomink.dk

Gindeskovgård Mink  ApS / Danmarks 2. største minkfarm ( ca 6,5 Ha )

Topsi Mink ApS -

(Mink Kvalitetsmærke Venus)

PDF fil - http://www.herning.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Dokumenter/Erhverv/Miljo%20og%20trafik/Offentliggoerelser/frist%202008%2008%2013%20%2012%20godkendelse%20af%20minkfarm%20Gindeskovg%C3%A5rd%206A%20%207540%20Haderup%20pdf.ashx

 

http://aoh.dk/artikel/minkavler-f%C3%A5r-gr%C3%B8nt-lys

-----------

http://www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/palstidskrift0710.pdf / Side 26-28

-----------

Mink har aldrig givet underskud -

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/10/1/VideoDevildedyrsmark.htm / Se Video

Minkavler Bo Larsen er altid et skridt foran -

www.vfl.dk/Afdelinger/Oekonomivirksomhedsledelse/Okonomikongres/spydspids2.htm

 

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/12/11/HererAaretsSpydspids.htm

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/11/2/Holdersigtilminkmenfindernyemarkeder.htm

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/11/2/Gindeskovgaard.htm

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/11/2/Minkeneharaldriggivetunderskud.htm

-----------

https://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/~/media/Dokumenter/Om%20Kommunen/Offentgoerelser%20Teknik%20og%20Miljoe/2012/Ansogning%20%20%20Gindeskovgaard%206a.ashx

 

https://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/~/media/Dokumenter/Om%20Kommunen/Offentgoerelser%20Teknik%20og%20Miljoe/2012/Ansoegning%20om%20miljoegodkendelse%20paa%20Gindeskovgaard%206a%20%20Haderup%20%20%20frist%207%20%20marts.ashx

 

http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/~/media/Dokumenter/Om%20Kommunen/Offentgoerelser%20Teknik%20og%20Miljoe/2011/19%20tilladelse%20Gindeskovgaard%206a.ashx

 

http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/~/media/Dokumenter/Om%20Kommunen/Offentgoerelser%20Teknik%20og%20Miljoe/2012/udkast%20til%20%20%2012%20miljoegodkendelse%20Gindeskovgaard%206a%20%20%20frist%2031%20%20juli%202012.ashx

------

( www.tmink.dk/default.asp?lang=da - http://www.prmontage.dk/ - Montage af minkhaller )

www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus10.pdf

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/2/17/MinkavlerovervejeratflytteproduktiontilPolen.htm?fag=A

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/4/3/MinkavlerflyttertilPoleniprotest.htm?fag=A

www.dr.dk/P4/Vest/Nyheder/MidtVest/2012/04/04/04073556.htm

www.landbrugnet.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=24245

------

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/soervadvindoernhoej/moebelfabrik-bliver-minkpelseri

http://aoh.dk/artikel/kaempe-minkpelseri-paa-vej-i-hodsager

http://aoh.dk/artikel/starter-minkfarm-op-i-polen

-----------

www.agroskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbrev-april-2013

---------------------------------------------------------------------------

Gunner J. Høj ApS - www.fiskernes-fremtid.dk - www.hvidesande.dk/ff

 

Hangaard Mink - www.stutterihangaard.dk

 

Hanne Bovbjerg - www.landbrug.dk/smcms/Landbrug/Aabent_landbrug/Ugens_reportage/Hektisk_aktivitet_i/Index.htm?ID=2904

 

Hanne M. Kristensen - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

 

Hans Ellegaard - www.hans-ellegaard.dk

 

Hans Jørgen Siem - www.farmsystems.dk/index.php?ID=69 - www.roesgaardbyg.dk/sider/pageeditor.asp?side=14

 

Hans Holm - www.farmsystems.dk/index.php?ID=33

---------------------------------

Hans Østergaard - MJT Produkter - MJT Østergaard I/S

Se Video - www.youtube.com/user/MJTPRODUKTER / Gyllerendevasker

www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

Verdens smukkeste minkskind er fra Sunds -

http://aoh.dk/artikel/verdens-smukkeste-minkskind-er-fra-sunds

www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2012/april-2012/omtaler-af-kopenhagen-fur-skindudstilling-2012/

--------------------------------

Hedegaard Mink I/S - www.hedegaardmink.dk

Bent Østergaard - www.bentostergaard.dk / Hedegaard Mink I/S - www.farmsystems.dk/index.php?ID=53

www.maskinbladet.dk/artikel/nykredit-vil-ikke-lege-med-minkavlere

http://dg39.dk/billeder/?album=4&gallery=16

----------------------------------

 Hellehave - http://members.fortunecity.com/oelgaard/id3.htm - www.hellehave.dk - www.kidatraad.dk

 

Helminghus Minkfarm - www.helminghus.dk - www.helminghus.dk/index.swf

 

Henrik Jensen / www.henrik-jensen.com

 

Henrik Jeppesen - http://minkfarmen.blogspot.dk - www.minkfarmen.com

 

Hjortlund maskinstation - www.hjortlund.info

 

Holger Rønnow - www.rosenlundcentret.dk/38430464

--------------------------------------------

Holm Mink I/S - www.lemviggaarden.dk - www.lemviggaarden.dk/pages/webside.asp?articleGuid=71997 -

www.farmsystems.dk/index.php?ID=87

Video: Landmænd vil i tv til Giro d'Italia

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/5/1/VideoLandmaendvilitvtilGirodItalia.htm?Fag=N

--------------------------------------------

Høgebjerggård - www.hoegebjerggaard.dk

-----------------------------

HP Mink - www.hpmink.dk - US Mink

http://hpmink.io.ua/ / Foto

www.tvmidtvest.dk/indhold/guld-i-minkskind / Se Video

----------------------------------

Inge Kobberup - www.inge-kobberup.dk -

www.landogliv.dk/Artikler/2006/12/4/Landmand+slagter+kunstner+og+kvinde.htm

-----------------------------

Jacob Thusgaard - www.farmsystems.dk/index.php?ID=74

 

J. Chr. Koldkur Minkfarm A/S - www.koldkur.dk

 

Jens søe - www.farmsystems.dk/index.php?ID=9 - www.uniq-farm.dk - www.farmsystems.dk - www.gva.dk

-----------------------------------

Jens Arne Kristensen - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

http://www.shl-pels.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=192:mink-i-tusindvis-bliver-avlet-pa-en-minkfarm-pa-midtfyn&catid=41:nyheder&Itemid=80

----------------------------------

Jens Erik Kaptain - www.farmsystems.dk/index.php?ID=62

http://www.skive.dk/files/Institutioner2/Skive.dk/NATUR%20MILJ%C3%98%20TRAFIK/Virksomheder%20og%20landbrug/Milj%C3%B8godkendelser%20p%C3%A5%20landbrug%202009/S%C3%A6byvej%2011B%20-%20milj%C3%B8godkendelse.pdf

------------------------------

Jens Erik Larsen - www.jyskov.dk - www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3697

 

Jens Erik Plauborg Pedersen - www.air-fix.dk

-------------------------------

Jepsen Mink ApS / Ugilt Savværk A/S - www.ugilt.dk

www.youtube.com/watch?v=n3N7tq1HzSo

www.youtube.com/user/smlinternational?feature=watch

---------------------------------

JK Mink - http://foodculture.dk/Fotoreportager.aspx -

https://www.facebook.com/jensknold.jakobsen/place_reviews_written

Side 24-27 - http://issuu.com/kopenhagenfur/docs/blad_oktober10?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

--------------------------------------

John Junge - www.farmsystems.dk/index.php?ID=27

---------------------------------------------

John Trier - http://broenderslevnyt.dk/nyhed/Han-er-bidt-af-mink/Nordjyske/276/4083986.aspx

www.hbavis.dk/VisArtikle/tabid/53/Default.aspx?AID=60185778

-----------------------------------------

J.J.H. Mink ApS / Allerup Skovgård Mink A/S / Progress minkfarm ApS / www.hedensted-gruppen.dk

 

Jørn Hede Thomsen - www.pelsdyr.dk

 

Kariskennel - www.123hjemmeside.dk/KARISKENNEL/1860795

 

Karsten Rimmer - www.rimmer.in

-------------------------------

Klaus Mogensen - http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/September%202010/Mogensen_folder.PDF

-----------------------------------

Klintholm Minkfarm - www.stutteri-klintholm.dk/5349964 - http://www.123hjemmeside.dk/klintholm - http://heste.dyregalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=41265

------------------------------

Minkfarmen Kobberpanden - www.edc.dk/677

 

Kristian Iversen - http://www.iversenband.dk/

 

Kirsten Winter Hansen - www.winter-design.dk

 

Krogens Bo & Fritidsgård - www.krogensbotilbud.dk

------------------------------

Kvist Mink I/S - www.tvmidtvest.dk/indhold/minkavler-holder-aabent-hus -

www.nordsoe-camping.dk/begivenheder/ben-minkfarm - Åben Minkfarm

www.farmsystems.dk/index.php?ID=5

---------------------------------------

Kær I/S

 

Langelinie Mink - www.aarhuslandbrug.dk/htm/langelinie.htm

 

Leif Jørgen Markussen - www.markussen-is.dk - http://markussen-is.dk/32_byggeri_anlægsarbejde_holstebro.htm

 

Lille Hjortlund mink - www.agriteam.dk/ejendom?sagnr=2884

 

Lillevanggaard Pelsdyrfarm - www.pelsrenseri.dk

 

Lindholm - www.123hjemmeside.dk/lindholm/1657662

 

Lindholt Mink I/S - www.oestermark.dk/aktuelle-projekter/kristian-halgaard,-tvis.aspx

 

Lund Mink ApS / www.sandoelund.dk

 

Lykkebjerg Mink - www.lykkebjerg.com

www.123hjemmeside.dk/Lykkebjerg - www.123hjemmeside.dk/lykkebjergfaelder

 

lærkedal Mink - www.lefrandsen.dk

---------------------------------

Løgager Minkfarm - Se Video -  http://www.minkpapir.com/Files/Filer/video/fix-monorail_praesentation.wmv / FIX-Nyt nr 1 - 2006 / FIX-Nyt nr 2 - 2006 / Pamutec - Pamu Teknik ApS - www.pamutec.com - Se Video

www.youtube.com/user/henrikpalsgaard#p/u/6/uFWM2UBAlCQ / Se Video

http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Offentliggoerelser/~/media/Dokumenter/Om%20Kommunen/Offentgoerelser%20Teknik%20og%20Miljoe/2013/Loegagervej%2048%20%207480%20Vildbjerg%20%20%20%2019c%20afgoerelse%20%20velfaerdsudvidelse%20%20frist%204%20%20juni.ashx

------------------------------

Mads Riis Houe - Ramme Mink A/S - www.rammemink.dk - www.rammemink.com

www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=21013

http://ipaper.ipapercms.dk/DMP/mink/DK/FIXMAGAZINE/FIXMAGAZINEFEBRUAR2013/

----------------------------------

Madsen Mink / T/P Mink / Højengård mink A/S - www.madsenmink.com

https://www.youtube.com/watch?v=WG4xtmayGBo / se Video

https://www.youtube.com/watch?v=E7y4MbQQ9Gk / se Video

http://www.jlbr.dk/Nyheder/AlleNyheder/Droemmehus_udover_det_saedvanlige_20062012.htm

------------------

Martin Andersen - www.martinandersen.dk

 

Martin Rasmussen - www.mrbro.dk

---------------------------------

MJV - Midtjysk Vildtfarm  - www.midtjyskvildtfarm.com - www.midtjyskvildtfarm.dk - www.duelund.nu / www.bedriften.dk / Vores bedrift / Bedriften Leksikon / Webcam1 - Webcam2 / Se Video www.bedriften.dk/BedriftenBasisFilm/mink.html

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/2/14/VideoBarberedeminkskindpaacatwalken.htm?fag=A

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/1dcf4652d0264ea09afa6e9cf02aa765/ / Se Video

www.baboom.dk/fotoalbum/dyr/34167-billeder_fra_arbejdet___minkene_chiller_i_varmen

----------------------------------

Minkfarmen Dyr Aps - Volstrup Gods - http://www.volstrup.dk/ / http://www.volstruppels.dk/

https://plus.google.com/photos/104069516922011249339/albums/5653771080698653841?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/104069516922011249339/albums/5653771080698653841

------------------------------

Minkfarmen Kobberpanden / www.edc.dk / www.edc677.dk

----------------------------

Morsø Minkindustri ApS - www.morso-mink.dk - www.morsominkkort.dk

www.morso-mink.dk/kims.html / www.morso-mink.dk/test.html

www.scm.dk/hg/sc/artikel.nsf/0/MRED8KRCGN

------------------------------

M.T. Service & Pelsdyravl

-------------------------------------

Mulsmark Mink A/S - www.mulsmark.dk / http://debatforum.mulsmark.dk - www.mulsmark.dk/peter - www.borsting.dk - www.borsting.dk/indavl

http://pure.agrsci.dk:8080/fbspretrieve/504518/Intern_rapport_208

www.fix-id.dk - www.fix-id.com / Se Video

http://www.minkpapir.com/Default.aspx?AreaID=7

RFID sporer minkens vej gennem forsyningskæden -

www.scm.dk/rfid-sporer-minkens-vej-gennem-forsyningsk%C3%A6den

www.scm.dk/hg/sc/artikel.nsf/0/MRED8KRCGN / RFID-tags

www.scm.dk/hg/sc/artikel.nsf/0/MRED8KRCGN?OpenDocument

------------------------------------

Møgelvang Minkfarm / www.herrupafsyring.dk

 

Møllers Pelse ApS - Dansk Mink Handel - www.danskminkhandel.dk - www.htcagro.dk

 

Mølvadgård Minkfarm - www.tvsyd.dk/artikel/108284?autoplay=1&video_id=36426

 

Nanok Minkfarm / Nanokminkgruppe A/S / Link1.

 

NF FURs A/S

 

Niels Andersen - www.leen.dk - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

 

Niels Peter Knude - www.knude-mink.dk - www.knude.dk - http://home.worldonline.dk/npkmink/

--------------------------

Nisgaard ApS - www.nisgaard.dk

http://www.youtube.com/watch?v=9cfphB0SAKw

-----------------------------------

Nissen Konsensus ApS - www.nissenkonsensus.dk

----------------------------

Nordgaard Mink - www.nordgaard.nu - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk /

www.danskeminkfarme.dk/#/besg-en-farm-p-nettet - Se Video

www.danskeminkavlere.dk/besoeg-en-minkavler/besoeg-en-farm-paa-nettet/ / Se Video

--------------------------------------------------------

Nørre halgård minkfarm - www.onsdagsklubbenmejdal.dk/2011/mink/mink-1.htm#aname

https://www.facebook.com/N%C3%B8rre-Halgaard-101227363648058/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

-----------------------------------------------------------

Nørre Holmgaard Minkfarm - http://faetterogkusinehindhede.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

 

Nørre Kærgaard - www.bison-farm.dk - www.tatanka.dk

 

Nr. Vejrup Minkfarm - www.stald-vejrup.dk

 

Naabjerg Mink - www.naabjergmink.dk

www.youtube.com/user/MaachTechnic#p/a/u/0/Mz4Dn7GGlwU / Se Video

http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/September%202010/Naabjerg%20Mink_folder.PDF

www.landbrug.dk/smcms/13865/15541/15559/15600/Index.htm?ID=15600

 

Oppelstrup Minkfarm I/S / MASH Agro I/S - http://www.mashagro.dk/

--------------------------

Peder Larsen - www.graakjaer.dk/Default.aspx?ID=10341

http://dagbladetringskjern.dk/foto/fotogalleri-pletskud-fra-erhvervsmagasinet

30 cm kostede minkavler 500.000 kr. -

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/6/01/30cmkostedeminkavler500000kr.htm

--------------------------

Pelsdyrfarmen Starfox - http://starfox.dk/cgi-bin/index.pl

 

Peter Hindbo - www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3482

 

Peter Noer - www.vikingfur.com / www.sparfar.dk/media/GarantNyt2007.pdf

 

Peter Tegllund og Anders Rødkjær - http://baghuset.photoshelter.com/gallery-image/20140412LH-Peter-Tegllund/G000094Xk05qQodk/I0000L1yKjDZ2juU/C0000Blon8h62Goo

 

Pigsborg Mink I/S - www.farmsystems.dk/index.php?ID=34

 

Pille-Palle - www.pille-palle.dk / Nordbornholm

-------------------------------------------------

Primdahl Mink - http://struer-profil.dk/default.asp?id=208 - www.e-pages.dk/tilsted/22/150 - www.123hjemmeside.dk/PrimdahlMink/41616501

https://www.facebook.com/pages/Primdahl-mink-og-pelseri/538756129599941

----------------------------------------------------

Prima Mink - www.primamink.dk

 

Randers Pels - www.randerspels.dk

 

Ravnebjerg Mink - http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/September%202010/Ravnebjerg%20Mink.PDF

-------------------------

Ravnholt Mink I/S / Guldholt Agro A/S - www.guldholt.agro.dk - www.guldholt-agro.dk

www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=15954

http://ikast-brande.dk/dokumenter/hulvejen_4_-_miljoegodkendelse.pdf

www.hededanmark.dk/Referencer-og-projekter.7558.aspx?recordid7558=176

www.youtube.com/watch?v=PbldGy5nCF0

-------------------------

Riva Mink - www.rivamink.dk

 

Robert Terkelsen - www.robertterkelsen.dk

 

Rughave Mink - www.rughavemink.dk

 

Rytterborg Pelsdyrfarm -

Adacon - www.adacon.dk / Minkkort.DK - www.minkkort.dk / FurFarm / CFC Avl

 

Røjklit Minkfarm - www.aabentlandbrug.dk/smcms/13865/13869/13997/14021/Index.htm?ID=14021

www.visitvest.dk/aktivitetskalender?id=519&year=2008&month=9

http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wrdqqf#/page10/

www.corpas.dk/nyhed/s%C3%A5dan+pelses+mink+og+myter/?s=92&p=1&n=48

www.corpas.dk/nyhed/sådan+pelses+mink+og+myter/?s=92&p=3&n=48

www.facebook.com/topic.php?uid=194041573416&topic=11834

 

Rønlygaard - www.ronlygaard.dk - www.123hjemmeside.dk/Ronlygaard

 

Scandic Furs ApS - http://www.aalborgkommune.dk/Erhverv/Miljoe-og-natur/Landbrug/Lists/Godkendelserefterjanuar2008/Attachments/35/Miljoegodkendelse_Gravsholtvej%2047.pdf

------------------------------------------------------------------

Semper Avanti ApS - http://knud-kristensen.dk / Etablering af minkproduktion på Skravad Møllevej 15, Roum i Møldrup

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2003/11/21/Amt+siger+nej+til+miljoerigtig+minkfarm.htm

Kommune. - Forslag PDF Fil   /  Vurdering (VVM) PDF Fil / Amtsrådet / Beslutningsreferat

Knud Kristensen ApS - http://knud-kristensen.dk/
------------------------------------------------------------------

Secher & Vinther I/S - www.valsted-pelseri.dk

 

Skovager Mink - www.skovagermink.dk

 

Skovbakkegårdens Minkfarm - www.minkavl.dk - www.nielsnicolaisen.dk

-------------------------

Skovbjerg Animal Welfare - www.skovbjerg-as.dk - www.skovbjerg-as.com

Skovbjerg Mink - www.skovbjergmink.dk - www.facebook.com/#!/margit.skovbjerg?fref=ts

https://plus.google.com/103790722769590633453/posts

MinkFarmer App - http://www.youtube.com/watch?v=eD3Xvs_PuzE

http://www.youtube.com/channel/UCVa33D1qEJxKNspaAcwqEeA/feed

Maring Jobformidling - www.maringjobformidling.dk / www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=19728

-----------------------------------

Skovlund Mink - www.skovlundmink.dk

 

Sneglerup Pelsdyrfarm ApS - Daki Mink ApS - Daki Pels ApS - www.kidatraad.dk

-------------

Sofiendal Mink A/S

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/EFA3F4EF40068B60C1257ABC003901C2?OpenDocument

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/pdf/WEB_udkast_MGK_22849_Tastumvej_66_7850_Skive/$File/WEB_udkast_MGK_22849_Tastumvej_66_7850_Skive.pdf

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/pdf/web_%C2%A7_19c_anmeldelse_tastumvej_66_7850_stoholm_j/$File/web_%C2%A7_19c_anmeldelse_tastumvej_66_7850_stoholm_j.pdf

-------------

Solbjerg Mink ApS - DK Mink A/S - www.dkmink.dk - www.dkmink.info - www.dkmink.com

----------------------------------

Sole minkfarm A/S - www.soleminkfarm.dk / Solskov Minkfarm - www.solskovmink.dk - www.solskovminkfarm.dk / Vesterby Minkfarm A/S - www.vesterbyminkfarm.dk / Thyra Mink af 1996 ApS / Kollund Minkfarm A/S / lundtofte minkfarm / Engdal-Mink - www.engdalmink.dk /

Sole Gruppen - www.solegruppen.dk - www.solegruppen.com /

Fur Living - www.furliving.dk - LJ Trading Group ApS - www.ljtrading.dk - www.naturescollection.dk - http://giorgetti.eu

http://www.welovefur.com/travels/mink-farms-so-many-falsehoods-and-imprecisions/

Se Video - www.tvsyd.dk/artikel/57566?autoplay=1

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/2/3/Detkanvaerejeginvestererisvin.htm

www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2011/maj-2011/fur-tv-enhedslisten-staar-alene-med-forbud / Se Video

www.tvsyd.dk/artikel/92904

www.tvsyd.dk/artikel/129817?autoplay=1&video_id=50761

www.fix-id.dk - www.fix-id.com

http://www.minkpapir.com/Default.aspx?AreaID=7

www.aabentlandbrug.dk/Find_gaard/Syd-oest_Jylland/Soleskov_Minkfarm.aspx

http://www.aabentlandbrug.dk/~/media/aabentlandbrug/Gaardfiler/Syd-oest%20Jylland/Soleskov%20Minkfarm/Sole%20Minkfoder%20og%20Soleskov%20Minkfarm_net.ashx

www.hedenstedbib.dk/lib/file.aspx?fileID=101429&target=blank

www.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=100926&target=blank

---------------------------------

Stald Linballe - www.staldlindballe.dk

 

Stensmark Mink - www.stensmarkmink.dk / Se Video

----------------

Stigshøj Minkfarm I/S -  www.minkfarmen.dk / Sjællands største   Nybjerg Erhverv / Mink til Kina

www.facebook.com/group.php?gid=17751944141&v=wall#!/group.php?gid=17751944141&v=info

www.youtube.com/watch?v=bTeGM-lFduM / Se Video

www.youtube.com/watch?v=kemc8DpDrpw

http://www.sn.dk/Odsherred/Sne-smadrede-to-haller/artikel/533610 / 2 Mink haller væltet

www.sn.dk/galleri/533610 / Billeder af væltet mink haller

-----------------

Stald-Caballo - www.stald-caballo.dk - www.123hjemmeside.dk/Caballo

 

Stubberkloster Avlsgård / www.stubberkloster.dk

 

Studsholt Farms - www.studsholt-farms.dk

 

Svend-Ove Hamburger - www.danskeminkfarme.dk - www.danskeminkavlere.dk

 

Svenstrup Mink ApS - http://hkns1.holstebro.dk/~/media/PDF%20filer/Natur%20og%20milj%C3%B8/Afg%C3%B8relser%20fra%20Natur%20og%20Milj%C3%B8/Husdyrbrugsloven/2010/Forslag/Aaug_sep/Sdr%20%20Svenstrupvej%203_6%20ugers%20h%C3%B8ring.ashx

 

Sdr. Hestvang - www.hestvang-haflinger.dk/17519404 - www.123hjemmeside.dk/Hestvang

 

Sønder Eng Mink P/S - www.farmsystems.dk/index.php?ID=83 - www.roesgaardbyg.dk/sider/pageeditor.asp?side=14

www.effektivtlandbrug.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=21481 - http://www.bronderslev.dk/~/media/website/teknik_og_miljo/miljo_godkendelser/soenderengvej80%20pdf.ashx

http://www.bronderslev.dk/~/media/website/teknik_og_miljo/miljo_godkendelser/2010/miljogodkendelse%20sonder%20engvej%2080%20pdf.ashx

www.facebook.com/album.php?aid=140840&id=75384617533

http://nordjyske.dk/artikel/10/5/14/3850408/3/sv%E6rt%20at%20udvide

http://bronderslev.instant.cohaesio.net/~/media/website/teknik_og_miljo/miljo_godkendelser/2010/miljogodkendelse%20sonder%20engvej%2080%20pdf.ashx

 

Sønderby Mink - www.shortnap.dk - www.shortnap.com

 

Sønderlund Mink - www.soender-lund.dk

----------------------------------------

Søndermark Pelsdyrfarm - http://www.minkpapir.com/Default.aspx?AreaID=7

http://www.minkpapir.com/ - www.minkpapir.com/Mink-1.aspx / Se Video - http://www.minkpapir.com/Files/Filer/video/FIX-Farmudstyr.wmv / www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=258369&r=6

www.fix-id.dk - www.fix-id.com

----------------------------------------

Søndervang Pelsfarm ApS - www.soendervangpels.dk - www.tverstedoglamanga.dk

 

Søren Finnemann - www.sfinnemann.dk

 

Søren Grønhøj - www.groenhoej.dk

 

Søvang Mink - www.maxulrik.dk

 

Teglgaard Pedersen - www.123hjemmeside.dk/TeglgaardPedersen/11884159

 

Therkel Kjær Hansen - http://www.bhsribe.dk/archive/DK-Giant/Brancher/Mink_udenadr.pdf

 

Thyrrestrup Mink ApS - www.tmink.dk / Farmforsøg - www.tmink.dk/default.asp?lang=da

 

www.123hjemmeside.dk/tp-minksjaler

 

Tadregaard Minkfarm - www.tadregaard.dk - http://md1e11m1ag06.keaweb.dk/version10_gbog/index.php

www.traktorgalleri.dk/fotoalbum/diverse_traktor/611-tadregaard_minkfarm

 

Tradsborg Minkfarm ApS / www.eprint.dk

www.tvsyd.dk/artikel/17192:Millioner-af-mink-bliver-pelset

www.jv.dk/artikel/18091:Business--Minkfarm-saelges-i-smaabidder

 

Turbo Vest I/S - http://www.royal-skagen.dk/ - http://www.royal-skagen.com/

 

Tved Minkfarm - www.tved.dk

 

Tvis Pelsdyrfarm - http://gallery.holstebroegnenspelsdyravlerforening.dk/

 

UJ Agro I/S -

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=uj%20agro%20i%2Fs&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.herning.dk%2FOm%2520Kommunen%2FOffentliggoerelser%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FOm%2520Kommunen%2FOffentgoerelser%2520Teknik%2520og%2520Miljoe%2F2012%2Ffrist%25202012%252006%252006%2520%252011%2520miljoegodkendelseTvedvej%252012.ashx&ei=oVKJULGeCdDmtQbZ9YHICw&usg=AFQjCNGbVgEAnVVfQwgXktI9oDiG6dgp7g

-----------------------------------------

Ulbjerg Mink - www.ulbjergmink.dk - www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3592

www.shl-pels.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=64

www.shl-pels.dk/index.php?view=detail&id=141&option=com_joomgallery&Itemid=55 / Se Billeder

www.shl-pels.dk/index.php?view=category&catid=5&option=com_joomgallery&Itemid=55

http://nibeavis.nekat.pil.dk/index.php?id=95&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7654&tx_ttnews[backPid]=93

www.ulbjergsmedie.dk/galleri/minkfarm.html

Sloth ApS - www.sloths-naturpleje.dk

www.shl-pels.dk

www.facebook.com/people/Tommy-Schr%C3%B8der-Krogh-Jensen/1081181910

----------------------------------------- 

Ulla Mink, Tvis ApS - www.danstock.dk

-------------------------------

UUR Mink v/Ib Nielsen - www.uurmink.dk - www.uurmink.com - www.uur-mink.dk - www.uur-mink.com

Uur Mink - http://foto.spejderisenvad.dk/#16.0

www.facebook.com/ib.nielsen.313?fref=nf

( http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Ukrudt/Rodukrudt/Sider/Bek%C3%A6mpelse%20af%20rodukrudt%20p%C3%A5%20sandjord.aspx )

http://www.ikast-brande.dk/media/290672/Toftlundvej%207a.pdf

http://www.ikast-brande.dk/media/2757920/vedtaget_milj_godkendelse_toftlundvej_7a__ikast.pdf

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/2/1/13000minkersjovereend100koeer.htm

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/2/1/UurMink.htm

------------------------------

Vanggaard Mink -  www.vanggaarden.dk

http://www.youtube.com/watch?v=Oq7R7tZQxew

 

---------------------------------------

Vadskærgaard - www.vadskaergaard.dk

 

Valsted Pelseri - Secher & Vinther I/S - www.valstedpelseri.dkwww.valsted-pelseri.dk

----------------------------------------------

Vester Mølle Dambrug & Minkfarm I/S - www.vestermollefisk.dk - http://sk-kano.dk/ - www.sk-kano.dk

-------------------------------------------

Vigen Mink - www.furtrail.co.uk  / Se Video

Chef and British television celebrity Merrilees Parker explores fur farming in Denmark - www.youtube.com/watch?v=bk9fCwmls8o

www.flickr.com/photos/kopenhagenfur/sets/72157623035748142/detail/

www.lorry.dk/arkiv/2012/04/18?video_id=66393&autoplay=1

 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=minkfarme+m%C3%A5genet&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fnetforum.dsr.life.ku.dk%2Fperl%2Fuinfofil%2Ftype-dsr%2F29065%2F20111103124256-15967-minkstatusogdetailemneyfirferdeitt.doc&ei=JAWCT-bDFKP74QSx8LzoBw&usg=AFQjCNE7kLALwDH6o41OL-1P_F1G8OHEAQ

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ud4cSjZZtrkJ:netforum.dsr.life.ku.dk/perl/uinfofil/type-dsr/29065/20111103124256-15967-minkstatusogdetailemneyfirferdeitt.doc+minkfarme+m%C3%A5genet&hl=da&gl=dk&pid=bl&srcid=ADGEESgADvVkXJGyTGt2nHFGL2RaONd06c_BRDAgxLWQ9ns5rej9GT7U7SKXIQ68FzrTR3jmQMRb_OKRC1qemKy66n_hXjNrkmpyxOHSJ1vuhnImIK2F3OAWRwiR-4rfrHwTsitwJoYu&sig=AHIEtbTWwUF012M0vSCnf3aij4ke4ZJ4uw

----------------------------------------------

Viking Mink A/S - Dalian Mink ApS - Taka Pels ApS - DAKI PELS APS - www.viking-mink.dk

http://www.youtube.com/watch?v=MgTxuvRRgyg&list=UUjNn-74F3ko8EYuJfVQd1pQ&feature=c4-overview

http://www.bhsribe.dk/application/media/ckeditor/filemanager/userfiles/Kundereferencer/Giant/Viking-MinkASFINALE.pdf

https://www.facebook.com/BrdrHolstSorensen/posts/1553577624913433

DALIAN MINGMEN BREEDING MINK COMPANY APS

Dalian MingMen Group - www.mingmengroup.com - http://en.mingmengroup.com/ Se video 7:41 min

http://www.brovstweb.dk/framesetrecovery/default.htm?http://www.brovstweb.dk/2005/takapels/takapels.asp

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/3/14/Kinainvestereridanskeminkfarme.htm?Fag=N

http://landbrugnet.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=24149

Henny Nørgaards minkfarm - http://torstenschack.dk/minkforvirring-i-socialistisk-folkeparti/

http://www.landbrugsavisen.dk/CmsRoot/Modules/PageTemplates/LandbrugsAvisen/LandbrugsAvisenStandard02.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BE6422752-0694-4750-86C3-B50F102ADD60%7D&NRORIGINALURL=%2FNyheder%2FNetnyheder%2F2011%2F2%2F14%2FVideoBarberedeminkskindpaacatwalken.htm%3Fwbc_purpose%3Dzluvvaotbxap&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&wbc_purpose=zluvvaotbxap

www.vesthimmerland.dk/.../gatten_moellevej_35_udkast_mgk.pdf

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:F-isIMRxwa8J:www.thisted.dk/Erhverv/BevillingerTilladelser/MIljogodkendelser/~/media/ERHVERV/Bevillinger%2520og%2520tilladelser/5%2520Miljogodkendelser/Miljoegodkendelser%25202012/Landbrug/Miljgodkendelse%2520minkproduktion%2520Rde%2520Anesvej%252015%25207752%2520Snedsted.ashx+r%C3%B8de+anes+vej+15&hl=da&gl=dk&pid=bl&srcid=ADGEESgy6Yig4_-W7vgUr5x4JbMru5fxTj_MLFQIu8JCXeNt9cD7BO7Wc56FTHbvb4mLDnxsey4ImF_R8acsBi9tQ3wMqwjOgml-5GyxtGVTrhe02Q-F0-dWkO8hzMhyjFwe_APLkpbN&sig=AHIEtbQo5B1TMELwXeJxnexOGfx-kU2Tdg

-------------------------------------------

Vojenslund - http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/September%202010/Vojenslund_folder.PDF

 

Volbæk Mink ApS - www.volbaekmink.dk / Danpels.dk ApS - www.danpels.dk

:::Æ Minkavler::: Lone og Erik Sørensen - www.minkavler.dk

 

Ølholm Mink - www.olholmmink.dk

 

Østervang Mink - www.minkogmohair.dk

  

Østmark Mink - www.stutteri-ostmark.dk

 

Aalykke Mink - www.aalykke.com

---------------------------

Åskovgård Mink I/S

www.landbrugnet.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=24270

www.landbrugnet.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=24269

www.landbrugnet.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=24253

---------------------------

 

www.hestegalleri.dk/alb_vis.aspx?page=3&albumid=200122

 

www.123hjemmeside.dk/Sullen/21724704 - www.sullen.dk - www.sullen.dk/21724724

 

www.minkfarm.dk / http://job.minkfarm.dk Universal søgemaskine - www.specialnet.dk

 

www.maxulrik.dk

 

www.pelsdyrnet.dk - www.minknet.dk

 

Mink farme Grønland.

http://knr.gl/da/nyheder/koalitionen-vil-avle-mink-og-r%C3%A6ve

 

 

Mink farme Island

www.hflc.dk/NR/rdonlyres/1BE9DEF3-B525-479A-BCEE-983B46D02FC8/0/Minkavl_i_Island.pdf

-----------------------------------

Loðfeldur ehf - www.lodfeldur.com / www.youtube.com/watch?v=8zT7_rV371k

 

Mink Fur - https://wikis.nyu.edu/xdesign/mediawiki/index.php/Mink_Fur

 

Opinn landbúnaður - www.bondi.is/Pages/232

www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Nefndaralit-loddyr.pdf

 

Björn Halldórsson - http://www.ruv.is/frett/haegt-ad-margfalda-minkaraekt

http://www.visir.is/utlendingar-kaupa-jardir-a-islandi-undir-loddyraraekt/article/2011110328936

 

Einar E. Einarsson - www.mbl.is/frettir/innlent/2011/12/16/minkaskinn_seljast_vel/

 

Stefan Gudmundsson - http://jasopels.dk/en/news/expansion-iceland

--------------------------

Syðra-Skörðugil - www.skordugil.is -

http://picasaweb.google.com/solborguna/Porun2010?feat=directlink# -

http://picasaweb.google.com/solborguna/Porun2009#

 

Urðarköttur ehf.

 

www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1111711

 

 

Mink farme Finland

turkistieto - www.turkistieto.fi /

www.youtube.com/user/turkistieto#p/u/4/FpxM3Y5B498 / Se Video

 

Kannuksen tutkimustila Luova Oy - www.luovaoy.fi - Forsøgsfarm

 

Turkisten hinnannousu siivitti tarhainvestointeja -

http://yle.fi/alueet/keski-pohjanmaa/2011/01/turkisten_hinnannousu_siivitti_tarhainvestointeja_2264392.html / Se Video

http://yle.fi/alueet/pohjanmaa/2009/05/turkisala_vauhdittaa_laaduntarkkailua_754894.html

http://yle.fi/alueet/keski-pohjanmaa/2010/09/turkistarhatutkinta_kuivui_kasaan_1982640.html

 

Himanka - www.himanka.fi/yritystoiminta/turkistarhaus/siirtosuunnitelma.htm / Finland

www.himanka.fi/yritystoiminta

 

MSO - Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä - http://www.kpedu.fi/  Forsøgsfarm / www.kpedu.fi/?deptid=11716 / www.kpedu.fi/?deptid=12240 / METLA - http://www.metla.fi/ Kannus / MTT - www.mtt.fi

www.mm.helsinki.fi/muddus/turkistutkimus.html

www.lb.kaleva.fi/uutiset/kannukseen-rakennetaan-kettuhalli/256813

http://www.ffs.fi/wps/wcm/connect/445cff804be52cb88623ce9c0e101692/WEB_FFS_SKTL_ENG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=445cff804be52cb88623ce9c0e101692

-----------------------------------------

Lumi Mink Oy Ab

Furfix Oy - www.sagafurs.com / Saga Furs karantänfarm

www.sagafurs.com/wps/portal/sagafurs/auctions_home/farmers/how_to_sell_skins/Nahkonta

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Plstidskrift0312.pdf / Side 26-27

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/Turkistalou0312.pdf / Side 26-27

http://7fur.ru/tags/Furfix+Oy/

 

http://www.sagafurs.com/wps/portal/sagafurs/news/new%20step%20improves%20mink%20breeding%20stocks%20and%20quality%20levels/!ut/p/b1/hZLJkqJAAES_xQ-wKYRiObIpS1PKKnAhEBUKWWXn69uZe8_kLSPy8l4kEREBEdXJhLNkwE2dlH96xMSsCWhe4ylw4nkINEib5FkUtaNEEVciUEPAyo2VHQVpsiqkc99DN6ZPaym2HCeztiom9Yh7ErXIbPNsweWJOSKty_GitswhR2mvI2mpW6lKucXhXbIeOaW_nBzP3M5zvs9GnU2j4aYx2lrkPFo5KhwF7wyYWZ8O4WL1Aw56zzKQZA4NrzfAsfj-wDFGRnueKCYx24-PmRTBNMK70hmO1OVHlqfqWHBkwUJg9wENP6Dglwjgfx50IsK36mtOqy_wxVAcoBhIQo49QJKmCb8OWVFpzExW7Di3JlUa73v8DBxsd77UnBzj8qbaAIotfKJthC8I6-tFTOw7ul8PpG7Q8duS5WPzmO3L-0QZaTIjvp2v2xHLleBzkz9NVCRk1kF29UguYYWNFnv90yjxnNhpJ5psn3Vnf_DrBal28N3Tb2MV7Cl4zHIPyzS9PwOKx9dMEdzSFe0GS5ERsoWhVsfo1qIXG7ztsjqpiVlwb7a4qAZq93uH5V_cPt4mTSxMAO7zbvf5RPRX1z9shp8B-6tPhyRcIgB07BRrq22vzS42i0KANBzwAqTrAVd2PXRTQD_YyJXPC5Cvq6kMZ9e1z-7rBdAQXO6-7YmCLKz4NBBIbaoH0VbTN5xc-KaF3Q9zmF--/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bothniafur - http://www.bothniafur.fi/

 

EKoH Mink - www.ekoh.fi - www.ekoh.fi/farmen.html

---------------------------------

Envimink - www.envimink.fi - IPFur Consulting oy

Envifur - Envifox

www.triotec.fi/?p=p_85&sName=vanhat-uutiset - www.triotec.fi

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Plstidskrift0312.pdf / Side 33

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/Turkistalou0312.pdf / Side 33

8_2008 Side 10-11

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDo1NzMxZGVhZmUxZmZmMDI5

http://yle.fi/uutiset/minkit_valtasivat_kanalan_orimattilassa/5288283

https://sites.google.com/site/kokeilutemplaatti/yhteystiedot/valmistus-ja-myynti/lannanpoisto / Se Video

---------------------------------

Fameka Oy Ab - http://fameka.www.fi/

---------------------------------

FoxCraft Minkhotel - Dalabacken Farm / Dalaskogen Farm

Drew FoxCraft - FoxCenter i Nykarleby

FoxCraft Ab - www.foxcraft.fi - www.bertula.fi -www.62fox.com  / Rævepelseri

http://old.foxcraft.fi - http://www.dlad.fi/dev/foxcraft

www.minkhotel.com -

www.foxhotel.fi - http://www.bertula.fi/ - http://www.bertula.fi/?page_id=199#tab-1411464476-2-8

---------------------------------

GS-Fur Oy - www.gs-fur.fi - www.turkistieto.fi/turkistarha/tervetuloatilalle / Se Video

www.turkistieto.fi

Keski-Pohjanmaan Komposti Oy - http://yrityshaku.kalajoki.fi/haku/yritys.asp?kpkcuid=5390000&main=1

www.kp24.fi/mobile/News.aspx?newsid=308645

----------------------------------

Meri Turkis Oy - Sea Fur Oy - Nuoliharju Oy - (Finlands største Turkistarha )

www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaPohjanmaanELY/Ymparistonsuojelu/YVA/paattyneet/elaintenpito/Sivut/MeriTurkisOy,Liedeksenturkistuotantoalue.aspx

 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=meri%20turkis%20oy&source=web&cd=26&cad=rja&ved=0CE8QFjAFOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Ffi%2Fvirastot%2Flansijasisasuomenavi%2FYmparistojavesitalousluvat%2FYmparistoluvat%2FDocuments%2FP%25C3%25A4%25C3%25A4t%25C3%25B6kset%2FVuosi%25202011%2Flssavi_paatos_158_2011_1_2011_12_07.pdf&ei=YB66UK2bOIqD4ATVsYDYCg&usg=AFQjCNGQ4YBQwVL4hcYq5RsqxUVP6r7bEw

 

(Natural Compost Oy - www.naturalcompost.fi / Finland)

----------------------------------

Oy Norcar-bsb Ab - www.norcar.com - www.norcar-bsb.com

-----------------------------------------

SCANDIA MINK Ab

www.svarvars.fi/sv/scandiamink

----------------------------------

Sjöholms Pälsfarm Ab

----------------------------------

Torp Mink Farm Ab - www.torpfrys.fi/se/torp_frys_farm.html / Torp Frys - www.torpfrys.fiFoderforbrug /

Torp Handelsträdgård Ab - www.torptomat.fi

http://torpfrys.fi/startsidan/kontakta-oss/filmen-om-torp-frys/ / Se Video

http://torpfrys.fi/startsidan/kontakta-oss/filmen-kustens-folk/ / Se Video

http://torpfrys.fi/startsidan/kontakta-oss/tillverkning-och-utfodring-pa-gammalt-satt/ / Se video (Det nye frysehus på 2000m2)

www.bjarnewikstrom.fi/Monter-f%C3%B6r-Torp-Frys.php

Jacobstads Tidning

--------------------------------------------

Tidströms Farm Ab - (Keppo farm - Borgå) - (Tidliger Oy Keppo Ab)

 

AB Keppo Minkgård Jeppo KWH Group Ltd - www.kwhgroup.com

www.kwhgroup.com/English/KWH_Group_Ltd/Keppo_Mansion

http://yesterdayoncemore.fi/category/tuoteluettelo/naiset/keppo-turkishattu-60-luku

--------------------------------------

Turkistarha Vesa Kalijärvi Oy - http://www.turkistuotteet.fi/ / Finland

http://www2.etelapohjanmaanyrittajat.fi/alaharma/yritykset/Turkistarha_Vesa_Kalijarvi_Oy/Turkistarha_Vesa_Kalijarvi_Oy.htm

 

www.tarha.com

 

Mink farme Norge

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) - www.umb.no / Forsøgsfarm - www.umb.no/26127 / Se Video

Senter for husdyrforsøk - www.umb.no/480

Norske Veterinærinstituttet - www.vetinst.no - Norecopa - Forsøgsfarm - www.norecopa.no - http://oslovet.norecopa.no - http://oslovet.norecopa.no/dokument.aspx?dokument=54&lng=nor

veterinærhøgskole - www.veths.no / Nytt pelsdyranlegg åpnet ved UMB - www.veths.no/105/7483/Nytt-pelsdyranlegg-apnet-ved-UMB

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6037414?index=false#image-gallery-content  - 

 Se Video http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/135422

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr - http://www.vkm.no/eway/get.aspx?id=17907

http://ta-in.facebook.com/topic.php?uid=2415417427&topic=3056

Scanpix - Norge - http://www.scanpix.no/spWebApp/search.action?search.offset=0&search.searchId=573454821&search.previewNumResults=334&search.rbase=SP_TEMP&search.tabId=editorial&search.advanced.subjectHeading=Pelsdyravl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berlimoen Pelsdyrgård AS - www.jakob-tveit.no/index.php?id=1405 - www.jakob-tveit.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bertran Trane Skadsem - www.youtube.com/watch?v=3HbuzEQGqmE&feature=related

-----------------------------------------------------------------

Fellesdrift AS - Kaldsvarden  Næringspark AS /

Anlæg af Norges største minkfarm På Kalsvarden i Hå  /

Hå satser stort på pels - http://web3.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/article154611.ece /

Minkoppdrett er vekstbransje nr. 1 - www.nationen.no/landbruk/article2913158.ece /

--------------------------------------------------------------------------

Garden Grøtteland

www.norpels.no/npa/xp/pub/mx/filer/temaomraader/diverse/Bv_Pelsdyr_585788.pdf

 

Olav Haugen / Link Minkhall - www.linto.no/bildegalleri/undersider/1339.php

 

Ove Oftedal - www.oftedal.com

www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.6569784 / Se Video

 

Per Haugstad - www.aftenbladet.no/lokalt/1241241/Oppdretterne_vil_doble_norsk_minkproduksjon.html

 

Sørby Gård Minkfarm - www.sorbygaard.com - www.sorbygaard.com/138114820

 

Mink farme Sverige

http://www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2012/maj-2012/svensk-dokumentar-viser-livet-som-minkavler/

http://svtplay.se/v/2791527/dokumentarfilm/minkfarmarna / Se Video 58:58 min

----------------------------

https://www.facebook.com/SvenskMink?fref=nf

-----------------------------

https://www.facebook.com/events/1442391366054560/

--------------------------

AB Tjöndala Mink

 

AO Ekman AB

 

Anderssons Minkfarm Handelsbolag

 

Fabne Minkfarm AB

 

Halla Foder AB - www.hallafoder.se

 

Ljungemink i Vittskövle AB / Yngsjö - https://objektvision.se/Beskriv/140010468

 

Ponderosa Mink AB

 

Välabäckens Minkfarm - www.ystadsallehanda.se/tomelilla/article1204988/Tomelillas-sista-minkfarm.html

 

----------------------------------------------------------------------------