Farmudstyr oversigt

Forside.

 

Farmudstyr 1.

| Totalleverandør | Legerør og legetøj. | Farmanlæg | Udstyr til Pelsdyrfarme |

Farmudstyr 2.

| Fodersiloer | Fodecentral - Maskiner | Foderlastbiler | Fodermaskiner |

Farmudstyr 3.

| Alamer og Sikring | Kemi Dvs. | Epoxy gulve og lukning af spalter |

Farmservice | Staldrengøring | Hegn og Porte. | Vandningsanlæg |

Sne og is smeltningsanlæg / Tage / Pladser / Rør. | Høj og Lavtrykskøling |

Rent/KalkFrit vand |

 

Farmudstyr 4.

| Mågenet / Fuglenet | Staldcat | Farm-Maskiner |

Trådbure og Kasser

Redekasser:

| Plader. | Maskiner til framstilling | Fabrikker |

Tråd:

| Maskiner | Automatic Wire Mesh Machine | PVC Coated welded mesh Machine | Galvanisering af tråd | Automatic -Were Mesh Bending Machine | Bure Fabrikker | Trådfabrikker |

 

Pelsning - Maskiner.

| Pelsningsmaskiner |

----------------------------

Brugt / Køb og Salg.

| Dvs. | Fodermaskiner | Pelsningsmaskiner | Andre maskiner m.v. | Minkfarme til salg |

 

-------------------------------------------

Halm og Strøelse.

 | Gylle / tank / Halm - børsen | Træuld | Spåner |

-----------------------

Gode ideer og nye tiltag.

| Gode ideer og nye tiltag. |

----------------------------------

Foderringe.

| Foderringe | Fremstilling |

--------------------------------

LUK-LET.

| Luk-Let | Værktøj til Luk-Let |

-------------------------

                                                                        Mink-Rist.

                                                    | Tophængt Model | Indbygget Model |

-----------------------------------

Gylle og Automatic 1

| GylleBank | Biogas | Biodiesel | Biovarme | Gyllealarm | Gylleanlæg |

Automatic til Minkgylleanlæg

 | Trykudmugning | Biogasanlæg | Kompostanlæg | Måleudstyr Dvs. | UV-C & Ozon | Gylle Dvs. | Hygiejnisering af minkgylle | Gylleforsuring NH4+ |

 

Tanke og Separation 2

| Gylletankkontrol | Gylletanke | Gyllelaguner | Gylletank-Teltoverdækninger | Flydelåg | Gylleseparation | Gylleseparation-Udland |

-----------------------------------