Link Oversigt.

Link Oversigt. - Link-Oversigt.

 

Forside.

Forside. / Pelsdyravl.

| Dvs. Links | Skindudstilling | D.v.s | Forsikring |

Pelsdyravlerforeninger.

Pelsdyravlerforeninger - Europa.

| Pelsdyravlerforeninger - Europa |

Pelsdyravlerforeninger - USA - Canada.

| Pelsdyravlerforeninger - USA - Canada  |

 Internationalt Samarbejde.

| Fur Industry Association Kina | Internationalt Samarbejde | Rådgivning | Uddanelse | Fur Farming | Fur Federations |

Miljø & Lov.

----------------------

Stardust Mink. / Forside

| Stardust - Moondust |

Sjernestøv. / Genetik Stardust.                                   

Pels og Mode Stardust.

Skindpriser Stardust.

Links Stardust.
 

----------------------

Vilde Mink.

| Dvs. Links | Video klip | Fælder | Aflivning |

Publikationer.

| ISBN koder | Pelsdyravls Tidskrifter | Dansk Pelsdyravl | Finsk Pälstidskrift | Norsk Pelsdyrblad |

Hollansk De Pelsdierenhouder | Polsk Pelsdyrblad

Pelsdyravls Publikationer |

Bøger om Pelsdyravl.

| ISBN koder | Bøger om Pelsdyravl | Dvs. |

Historie.

| Dvs. Links | Farmmuseum | Pelsfarme på Grønland | Pelsfarme USA og Alaska | Pelsfarme Canada | Pelsfarme Rusland | Pelsfarme Norge | Pelsfarme Finland | Pelsfarme Sverige | Pelsfarme Frankrig | Pelsfarme Danmark |

Erfa-Grupper.

Forsøg og Forskning.

| Links. | Temamøde/Forskning. | Tjek på farmen. | Avl. | Forsøgsfarme. | Forskning. | Forskning udland |

Veterinær - Medicin.

| Dyrlæge | Pelsdyr Sygdomme | Plasmacytose Laboratorium | Veterinær - Medicin - Vaccine - Dvs. |

 

Pelsauktioner.

| Valutakurser | Pelsauktioner | Danmark - Norge - Finland - USA - Canada - Rusland - kina | Kommissionær / Pelsopkøber |

Statistik.

Mink 1 | Mink 2 | RæveIlder | Zobel | Mårhund ( Finnraccoon ) | Chinchilla | Rex Kanin | Karakul - Swakara |

Statistik Mink 1

Statistik Mink 2

 

Minkproduktion.1945-2006

Danske Minkfarme. 1945-2007

Avlsdyr fordelt på farver. 1992-2007

-----------------------------

Top-Lot.

Top Lot Kopenhagen Fur

Genetik.

| Mink | Ræve | Ilder | Zobel | Mårhund ( Finnraccoon ) | Chinchilla | Rex Kanin | Karakul - Swakara |

--------------------

Udspaltet Mink typer.

l  Udspaltet Mink typer l

-------------------

Fodercentraler

| Fodercentraler Danmark | Fodercentraler Island | Fodercentraler Finland | Fodercentraler Norge | Fodercentraler Sverige | Fodercentraler Holland | Fodercentraler Italien | Fodercentraler Grækenland | Fodercentraler Spanien | Fodercentraler Polen | Fodercentraler Rusland | Fodercentraler Kaliningrad | Fodercentraler Letland | Fodercentraler Litauen | Fodercentraler Canada | Fodercentraler USA | Fodercentraler Kina |

Foder / Råvare.

| Foderindkøb | Råvare leverandøre til Fodercentraler fra Island - Danmark | Råvare leverandøre til Fodercentraler - Danmark | Fiskeindvolde ensilage | Råvare leverandøre til Fodercentraler - Udland | Tørfoder |

---------------------

Pels og Mode.

| Pels Kvalitet | Pels Links | Danske Pels Links | DVS . | Mode | Opbevaring / Vedligehold AF Pelse | Pelsforhandler - Danmark | Pelsforhandler - Indland | Pelsdyrfarme MED Salg AF pelsværk | Fur Trade | Pels Messer | Fur Fashion |

Presse og video.

| Fur-news | Presse | Lydklip | Video |

------------------------------------------------------------

Farmudstyr 1.

| Totalleverandør | Legerør og legetøj. | Farmanlæg | Udstyr til Pelsdyrfarme |

Farmudstyr 2.

| Fodersiloer | Fodecentral - Maskiner | Foderlastbiler | Fodermaskiner |

Farmudstyr 3.

| Alamer og Sikring | Kemi Dvs. | Epoxy gulve og lukning af spalter |

Farmservice | Staldrengøring | Hegn og Porte. | Vandningsanlæg |

Sne og is smeltningsanlæg / Tage / Pladser / Rør. | Høj og Lavtrykskøling |

Rent/KalkFrit vand |

 

Farmudstyr 4.

| Mågenet / Fuglenet | Staldcat | Farm-Maskiner |

Trådbure og Kasser.

Redekasser:

| Plader. | Maskiner til framstilling | Fabrikker |

Tråd:

| Maskiner | Automatic Wire Mesh Machine | PVC Coated welded mesh Machine | Galvanisering af tråd | Automatic -Were Mesh Bending Machine | Bure Fabrikker | Trådfabrikker |

| Redekasser |

| Plader. | Maskiner til framstilling | Fabrikker |

 

Pelsning - Maskiner.

| Pelsningsmaskiner |

----------------------------

Brugt / Køb og Salg.

| Dvs. | Fodermaskiner | Pelsningsmaskiner | Andre maskiner m.v. | Minkfarme til salg |

 

-------------------------------------------

Halm og Strøelse.

 | Gylle / tank / Halm - børsen | Træuld | Spåner |

-------------------------

Gode ideer og nye tiltag.

| Gode ideer og nye tiltag. |

-----------------------

Foderringe.

| Foderringe | Fremstilling |

--------------------------------

LUK-LET.

| Luk-Let | Værktøj til Luk-Let |

--------------------------------

 Mink-Rist.

| Tophængt Model | Indbygget Model |

-------------------------------

Gylle og Automatic 1

| GylleBank | Biogas | Biodiesel | Biovarme | Gyllealarm | Gylleanlæg |

Automatic til Minkgylleanlæg

 | Trykudmugning | Biogasanlæg | Kompostanlæg | Måleudstyr Dvs. | UV-C & Ozon | Gylle Dvs. | Hygiejnisering af minkgylle | Gylleforsuring NH4+ |

 

Tanke og Separation 2

| Gylletankkontrol | Gylletanke | Gyllelaguner | Gylletank-Teltoverdækninger | Flydelåg | Gylleseparation | Gylleseparation-Udland |

--------------------------------------------------

Pelserier.

| Pelserier - Danmark | Skrabelaug | Pelserier - Norge | Pelserier - Finland | Pelserier - Holland | Pelserier - Grækenland | Pelserier - Spanien | Pelserier - Polen | Pelseri - Kaliningrad | Pelserier - Estland | Pelserier - Letland | Pelserier - Litauen | Pelserier - Canada | Pelserier - USA |

Pelsning.

| Links | Toxoplasmose | Pelsningsmaskiner | Aflivnig | For tromling | Fragt af mink til pelserier | Flåning | Vacuumpakning til frost | Fryserum | Skrabning | Tromling på læderside | Tromling på hårside | Blokning (Taning) | Tørreri | Aftagning | Opbevaring | Sortering | Efterbehandling - Kæmning (Ræve) | Pakning | Generatoranlæg | Savsmuld - PelsRens | Brugt savsmuld | Produkter til brug ved pelsning | Plastcontainer | Destruktion | Destruktionsanlæg - Danmark | Destruktionsanlæg - Norge | Destruktionsanlæg - Finland | Destruktionsanlæg - Polen | Destruktionsanlæg - Estland | Destruktionsanlæg - Litauen | Destruktionsanlæg Rusland |

Skind sotering.

Garvning. - beredning.

------------------------------------

Kontaktside.

Visitkort.

Logind )

( Prøve Side2 )

( Prøve Side )

-------------------------------

Iværksætter.

Nye Opfindelser 1.

| Opfindelser |

Robotter + Dvs.

| Fremtids maskiner | Robotter |

-------------------------------------

EDB Avl + Dvs.

| EDB Avl | Individuel fodring | Microchips til mærkning af dyr | RFID-chips | Dvs. |

Bio Energi + Dvs.

| Energi | Naturgas | Brint H2 Hydrogen | Vindkraft. | EL-Solceller | Vandkraft |

Entreprenør + Dvs.

| EUR-Paller | Skibscontainer | Afsætning | Landmåling | Kloak | Mini Rensingsanlæg | Underboring | Tunnel & Fjellsprengning | Boulder Buster | Fjell og Tunnel Entreprenør | Mining - Arktis | Pukkverker | Stump cutter | Byggeri | Entreprenør Maskiner m.m.|

----------------------------------------------

Farme.

Største Pelsdyrfarme.

Danmark og ude i Verden

--------------------------------------------

Mink-farme 1

| Links | Avl | Rådgivning | Mink farme Danmark | Mink farme Grønland |Mink farme Island | Mink farme Finland | Mink farme Norge | Mink farme sverige |

Mink-farme 2

| Mink farme Holland | Mink farme Belgien| Mink farme Irland | Mink farme USA | Mink farme Canada | Mink farme Estonia | Mink farme Latvia | Mink farme Lithuania |

Mink-farme 3

| Mink farme Kaliningrad | Mink farme Polen | Mink farme Russia | Mink farme Belarus | Mink farme Ukraine | Mink farme kazakhstan |

Mink-farme 4

| Mink farme Greece | Mink farme Japan | Mink farme Romænien | Mink farme Kina |
 

Ræve-farme

| Links. | Pelsdyravlerforeninger | Ræve farme Danmark | Ræve farme Norge | Ræve farme Finland | Ræve farme Estland | Ræve farme Letland | Ræve farme Litauen | Ræve farme Kliningrad | Ræve farme Polen | Ræve farme Rusland | Ræve farme Hviderusland | Ræve farme Uraine | Ræve farme Canada | Ræve farme USA | Ræve farme Japan | Ræve farme Romænien | Ræve farme Indre Mongoliet | Ræve farme Kina |

Ilder-farme

Zobel-farme

| Zobel farme Danmark | Zobel farme i Kaliningard |

                                                                 Black Zobel farme | Zobel farme Russia |

Salgs Priser I Rusiske Zobelskind Solgt i Kopenhagen Fur |

Salgs Priser I Rusiske Zobelskind Solgt Russia i Sojuzpushnina Moskva |

Mårhund (Finnraccoon)-farme

Finnraccoon Farme Finland | Finnraccoon Farme Estland | Finnraccoon Farme Polen |

Finnraccoon Farme Rusland | Finnraccoon Farme Kina

Chinchilla-farme

| Chinchilla foreninger | D.V.S. | Chinchilla farme Danmark | Chinchilla farme Norge | Chinchilla farme Tyskland | Chinchilla farme Ungarnen | Chinchilla farme Tjekkiet | Chinchilla farme Polen | Chinchilla farme Rusland | Chinchilla farme Hviderusland | Chincilla farme Ukraine | Chinchilla farme Estland | Chinchilla farme Litauen | Chinchilla farme Romænien | Chinchilla farme Bracilien | Chinchilla farme Argentina | Chinchilla farme USA og Canada |

Rex Kanin-farme

| Foreninger | Rex kanin farme Danmark | Rex kanin farme Estland | Rex kanin farme Letland |

Rex kanin farme Kaliningrad | Rex kanin farme Polen | Rex kanin farme Rusland| Rex kanin farm Romænien |

Rex kanin farme Argentina | Rex kanin farme Syd Korea | Rex kanin farme Kina | Dvs. Kaniner |

Karakul - Swakara-farme

Bukhara. - Rusland

Karakul. - Afganistan / sydøst asien.

Swakara. - Namibia (South-West African Karakul)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------