Halm og Strøelse.

Halm og Strøelse.

 

Forside.

 

 

| Gylle / tank / Halm - børsen | Træuld | Spåner |

 

Baltic Manure Business Opportunities -  www.balticmanure.eu - https://balticmanure.basecamphq.com/login

www.maskinbladet.dk/artikel/baltisk-gylle-pa-nettet

 

Ape sotto trincia Krone 650 - www.youtube.com/watch?v=7fG7kLe0fNI&feature=related / Se Video / Ca ½ m3

 

Gylle / tank / Halm - børsen

Gylle-børs:

 

GylleBank / Lemvig

www.lemvigbiogas.com

www.maskinbladet.dk/artikel/gyllebank-skal-gavne-miljoet

-----------------------------------

FiberDating.dk - www.fiberdating.dk / Patriotisk Selskab - www.patriotisk.dk - www.patriotisk.eu - www.patriotisk.com

http://fiberdating.dk.sitecore1.zitcom.dk/

---------------------------------

GylleSMS.dk - www.gyllesms.dk

 

Heden & Fjorden - www.hflc.dk - www.hflc.dk/Markedsplads_2006_05_10.htm

 

Jysk Landbrugsrådgivning - www.jlbr.dk - www.jlbr.dk/KoebOgSalg/Koebogsalg.htm

 

Sønderjysk Landboforening - www.slf.dk - www.slf.dk/Default.aspx?ID=272 / Se video klip 01:46

 

Vestjysk Landboforening - www.vjl.dk - www.vjl.dk/Handelsplads/Halmboers/Halmboers.htm

---------------------------------------------------------------------

Næringsstofkompagniet - www.Naeringsstofkompagniet.dk / Tuse næs

www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Filer/plk06_03_4_1_F_Joergensen.ppt

http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Husdyrgoedning/Udbringning/Sider/Gener_ved_gylletransport.aspx

http://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Handels-og-husdyrgoedning/Husdyrgoedning/Sider/Minimr_generne_ved_transport_af_gylle.aspx

http://www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Generelt/Sider/Temadag_om_gylle_var_traekplaster.aspx

 

BioCorrection A/S - www.biocorrection.com

 

____________________________________________

 

Gylletanke-børs:

 

 

Heden & Fjorden - www.hflc.dk - www.hflc.dk/Markedsplads_2006_05_10.htm

 

Sønderjysk Landboforening - www.slf.dk - www.slf.dk/Default.aspx?ID=272 / Se video klip 01:46

www.3.tvsyd.dk/page/13?article_id=11193

____________________________________________

 

Halm-børs:

 

Heden & Fjorden - www.hflc.dk - www.hflc.dk/Markedsplads_2006_05_10.htm

 

Jysk Landbrugsrådgivning - www.jlbr.dk - www.jlbr.dk/KoebOgSalg/Koebogsalg.htm

---------------------------------------------------------------------------

LandbrugsAvisen - www.landbrugsavisen.dk - www.landbrugsavisen.dk/KoebSalgJob/Halmdating/Halmdating.htm

Landbrugsrådgivningen Østjylland - www.lro.dk - http://ny.lro.dk/halmbors - http://www.lro.dk/?TemplateID=87

---------------------------------------------------------------------------

Sønderjysk Landboforening - www.slf.dk - www.slf.dk/Default.aspx?ID=272 / Se video klip 01:46

 

Vestjysk Landboforening - www.vjl.dk - www.vjl.dk/Handelsplads/Halmboers/Halmboers.htm

--------------------------------------------------------------------

Dvs:

RFID Chip

www.harvesttec.com/case/bale_identification.html

Case IH Pro ID Bale Identification Sysem -

www.youtube.com/watch?v=hZGZpKZahWY&feature=related

BB series Crop ID System - SIMA Silver Medal for Innovation 2011 -

www.youtube.com/watch?v=3-8nOkpac5w

Crop ID-systemet på halmballer - www.maskinbladet.dk/artikel/solvmedalje-maerkning-ballepresning

---------------------------------------------------------------------------

Prisen på halm til kraftvarme.? - www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/1403joh.pdf

----------------

Dansk Halm - www.danskhalm.dk

Pålægning af net - Se Video - http://www.danskhalm.dk/NR/rdonlyres/8F202788-5925-4998-A982-3F720EE28FE1/0/Netpaalaegninghigh.wmv

Aftrækning af net - Se Video - http://www.danskhalm.dk/NR/rdonlyres/15CF7C33-26CE-43A6-A04C-1357CCCF06B4/0/Netaftagninghigh.wmv

----------------

FynsHalm-Inpack - www.fynshalm-inpack.dk

-------------

Vejledning om håndtering af halmballer udgives

www.maskinbladet.dk/artikel/vejledning-om-handtering-halmballer-udgives

http://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Halmballer-juli-2012.pdf?List={1fc47be7-e242-49d7-8745-326dae84948d}&download=true

--------------

Nye regler for oplag af halm eller lignende - www.brs.dk/info/Vejledning%20om%20oplag%20af%20halm%20eller%20lignende_11%20%20juli%202007.pdf

Reglerne om oplag af halm og lignende - www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/forbyg/brf_virk/visse_brandfarlige.htm

--------------

Beregn gevinsten af høj stub

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2010/6/28/Beregngevinstenafhoejstub.htm?Fag=N

www.stubblemanagement.com

-------------------------------------------------

Snittet halm:

 

Nordic Agro & Industri Kemi ApS - www.nordic-aik.dk - http://nordic-aik.dk

---------------------------

AJ Energi & Strø - www.ajenergi.dk / Rapsstrøelse

http://www.ajenergi.dk/shop/rapsstroeelse-7c1.html

------------------------------

Bio Strø A/S - www.biostroe.dk / www.th-aps.dk - www.yourvismawebsite.com/th-aps - www.thyssen-staal.dk

 

Box - Straw ApS - www.box-straw.dk

---------------------------

Dansk Dyrestimuli A/S - www.easy-stroe.dk - www.danskdyrestimuli.dk

Eacy Strø - www.eacy-stroe.dk

www.easy-stroe-shop.dk

http://eng.easy-stroe.s-10.dk/?pid=24

www.easy-stroe-shop.dk/info/easy_brick_204l1.aspx

www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=2514

http://www.youtube.com/watch?v=5G1rbUyuB00 - Se Video / Easy-Brick

http://www.youtube.com/watch?v=tFCvHBTj10k - Se Video / Easy-Play

---------------------------

Dansk Dyrestimuli A/S - http://www.easy-stroe.dk/ / www.fredsoelogistik.dk

Fredsø Maskinstation - www.fredsoemaskinstation.dk/ -

Dansk Dyrestimuli A/S - http://www.easy-stroe.dk/ - www.easy-stroe-shop.dkwww.fredsoelogistik.dk

Ekstremt tryk gør halmen steril - www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2008/7/4/Ekstremt%20tryk%20goer%20halmen%20steril.htm /

Strøelse suger fem gange egen vægt - www.landbrugsavisen.dk/LandbrugsAvisen/2007/1/12/Stroeelse%20suger%20fem%20gange%20egen%20vaegt.htm

easy-joy - www.easy-stroe-shop.dk/info/easy_joy_200l1.aspx

www.easy-stroe-shop.dk/images/editor/pdf/easy-joy%20beskrivelse%20med%20branchekode.pdf

www.easy-stroe-shop.dk/images/editor/pdf/easy-joy-brochure%20dansk.pdf

www.e-pages.dk/landbrugsavisen/64/58 - Fra side 56-59

www.safetv.me/watch/BVe81a98gp4/EasyStroe.html / Se Video

-------------

Lem Energy A/S - www.lemenergy.dk

 

Vilofarm - www.vilofarm.dk - www.nordjysk-andel.dk/documents/On%20line%20butik/vilostr%C3%B8.pdf

 

Henriks Markservice - www.henriksmarkservice.dk/Halm-knusning / 10-14 mm

---------------------------------------

Mejetærsker med presser - www.youtube.com/watch?v=b1MZJLbVY7c&feature=related

www.youtube.com/watch?v=2RWGrpZP37A&feature=related

www.youtube.com/watch?v=ahhVzzclz70&feature=related

www.youtube.com/watch?v=anqGtsl29R0&feature=related

www.youtube.com/watch?v=JJ6gJvBjzSk&feature=related

 

www.ls2009-mod.com/2010/12/20/new-holland-cr9090-edition/ Farming simulator 2009 and 2011mods

----------------------------------------------------------------------------------

Maskinstationer med finsnitter:

 

Finsnitter med efterspændt minibig presser:

http://www.traktortech.dk/ms/svar.asp?id=12706&start=1&slut=25&soeg=0&sw=&own=0&retur=default&konsultation=2

www.traktortech.dk/md/billedevis.asp?id=5035&qid=12706&aid=72531

-----------------------------------------

FL Jord A/S - www.fljord.dk - http://fljord.dk/presning-af-finsnittet-halm/

-----------------------------------------

Martin Ilsøe - www.martinilsoee.com / Priser på halm

-----------------------------------------

Skamstrup Maskinstation ApS - www.skamstrup.dk

http://www.skamstrup.dk/Nyhed_Presning_af_finsnittet_halm_i_minibig_med_wrapfolie.asp

Finsnitter med minibig presser - http://www.skamstrup.dk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt01origid=60&cntnt01returnid=90

https://www.youtube.com/watch?v=rvS47hxLXhE

Finsnitter med minibig presser med folie omvikling - https://www.youtube.com/watch?v=V3ML2u03CKQ&list=PLD62F0282FAF05FF1

Krone Big X500 MED NH 4860 trykfod + Hesston 4900 , Case IH 8580 og Claas 2200 - www.youtube.com/watch?v=rvS47hxLXhE

 

Spænder presseren efter finsnitter - www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=24851 - www.maskinbladet.dk/article/article_pic.php?id=24851 - www.maskinbladet.dk/article/article_pic.php?id=24851&pic=2 / www.e-pages.dk/maskinbladet/125/30

--------------------------------------

Stadil Maskinstation A/S - www.stadil-maskinstation.dk / www.facebook.com/group.php?gid=50782897599&v=info

www.123hjemmeside.dk/nygaard6

www.stadil-vedersoe.dk/pages/billeder/vis_serie.asp?serienr=54631 Finsnitter med halmpresser / 12 billeder

http://www.safetv.me/watch/NktcMrq9itM/Claas-Jaguar-860-+-Quadrant-2100,-Stadil-Maskinstation,-del.html

www.youtube.com/watch?v=q81c5dm91CQ -

www.youtube.com/watch?v=5eKP58pxVOM -

www.youtube.com/watch?v=NktcMrq9itM -

www.youtube.com/user/76427?blend=4&ob=5#p/u

www.youtube.com/user/76427/videos

--------------------------------------

Varde Maskinstation A.m.b.a. - www.vama.dk -

www.vama.dk/index.php?id=100 - www.vama.dk/?id=174

finsnitter claas 870 med 4860 minibig - www.vama.dk/fileadmin/user_upload/Nyheder/290609.pdf

http://il.youtube.com/watch?v=H4DpgQHA_08&feature=related

http://il.youtube.com/watch?v=D3aDyU5qqYY&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=lWkg9jlRunE

--------------------------------------

Nr. Felding Maskinstation - www.nrfeldingmaskinstation.dk / presser med frontmonteret snitter.

--------------------------------------

 

Torpet Maskinstation - www.torpetmaskinstation.dk

Bugseret finsnitter med presser - http://www.maskinbladet.dk/search/details.php?adGUID=7229b145-1ab9-4360-906a-a6d1fc04eeed&languageGUID=63927773-3f10-4874-b08f-823e9aa456ee&currencyGUID=51597510-a206-4353-ae21-ce8d648fe948&treeGUID=1e8ae347-0cba-4690-aa94-e2684c779158;01d34422-5e2c-43eb-8e47-c2aa189e2ad1;7719d570-6a22-4101-b4ad-46a61823a7ab;eeb06445-df87-49fd-abe3-5c645ed58db9&special=true&specialAction=largeImage&imgNr=0

 

http://www.traktortech.dk/md/svar.asp?id=12706&start=101&slut=125&soeg=0&sw=&own=0&retur=default&konsultation=2

www.traktortech.dk/md/billedevis.asp?id=5035&qid=12706&aid=72531

--------------------------------------

Halmhåndtering:

 

Bale Band-It - www.balebandit.com / USA - Se Video - 21 baller/16-17 kg

http://www.youtube.com/watch?v=8j_TDoOPnIA&a=GxdCwVVULXcoxMsyWyl4reF6eH3LE7BP&playnext=1 -

www.youtube.com/watch?v=Eku5MlKJOiM&feature=related -

www.youtube.com/watch?v=JDEUygp9eQ8&feature=related

 

Kleine-balen.nl - www.kleine-balen.nl / Holland - Se Video - 21 baller/16-17 kg

Bale Baron - www.youtube.com/watch?v=4X9GmABmueo&feature=related -

Multipack - www.youtube.com/watch?v=geE8md4nseA&feature=related -

 

C.N. Nadal S.L. - www.nadal-sl.es / Spanien

Se Video - www.youtube.com/watch?v=MkkPa_QzWPA&feature=related

 

ROC - www.roc.ag / Italien - Dyre Rader/Scanner til høstmaskiner - www.roc.ag/Pagine/1600/EN/Usr100.htm

 

www.farmerservice.dk - www.farmerservice.dk/index.php?tid=85 / Sammenpresser ballerne til halv størelse

 

Krassort GmbH - www.krassort.com - www.krassort.com/ballenwagen_krassort.php / Tyskland

www.youtube.com/user/RKS0107 / se Video Ballevogn

 

Halmtørreri

Kongskilde ( Ventus 2400 ) - www.kongskilde.com - www.kongskilde.com/da-DK/Korn/dbProducts/Ventus+2400.htm

http://vimeo.com/31417318 / Se Video

http://vimeo.com/31372033 / Se Animation

www.maskinbladet.dk/artikel/halmspyd-med-varme-skal-torre-bigballer / Halmspyd med varme skal tørre bigballer

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/9/22/Halmtoerrerireddervaadebigballer.htm?Fag=N

 

ETS Thierart - www.thierart.co / Frankrig - Se Video / Fjerne ukrutsfrø og avner fra kornmarker / Ren halm

www.thierart.com/pages/recuperateur.html

www.youtube.com/watch?v=_dApkat_ArA&feature=related

www.youtube.com/user/thierart#p/u

www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=FR2007052101&wo=2008040921&DISPLAY=STATUS

---------------------------------------------------

Træuld

1 m3 træ = 100 m3  løst træuld. ( 10 m3 presset i baller )

( Fiber tykkelse fra 0,05 mm - 0,25 mm / bredde 1,2,3 og 5 mm / længde max 500 mm )

-------------------------------

Maskiner til fremstilling af træuld.

 

Bear Creek Mfg - http://bearcreekmfg.en.ecplaza.net/ / USA

www.weiku.com/products/3818380/Wood_Wool_Shredder.html

 

Zhengzhou Rephale Machinery Co, Ltd - www.rephale.cn / Kina

 

Eltomation BV. -  www.eltomation.com / Holland / Træbeton

-------------

Dvs.

 

http://www.youtube.com/watch?v=x38jdB2NVLQ&feature=results_main&playnext=1&list=PL78CB325B8FE8C86D / Træuld

http://www.youtube.com/watch?v=ZbZOfOu8lgg&feature=BFa&list=PL78CB325B8FE8C86D&lf=results_main / 100 mm bred spån

 

http://www.youtube.com/watch?v=lxqtwxnbnKA&feature=autoplay&list=PL78CB325B8FE8C86D&lf=results_main&playnext=1

 

http://cieszyn.olx.pl/sprzedam-welniarke-do-prod-welny-drzewnej-667147068-iid-62609676 / Polen

 

www.uzytkowanie.cba.pl/2/3/3.html / Polen

-------------

Fabrikker.

 

Ramagex Inc. - www.ramagex.com / Canada

www.youtube.com/watch?v=pVpqBR0XkvM

-------------

Lindner Suisse  www.lindner.ch / Schweiz

www.youtube.com/watch?v=KP3MHHLfv6U / ( fra 0,05 mm - 0,25 mm træuld.)

---------------------------------------

Nymosegård Træuld - www.traeuld.dk - http://www.nymosegaard.com - www.redeuld.dk - www.yveruld.dk

www.youtube.com/playlist?list=PLE8292F724B23621D

www.youtube.com/user/JonasLauHolm

www.youtube.com/watch?v=24uKCVnW6VQ

 

 

Spåner

Maskiner til fremstilling af spåner.

 

ARMANDO AUGUSTO SILVA LDA - www.asilva-lda.com /Portogal

www.youtube.com/user/Asilvalda#p/u/7/or6RlhLohvk

 

Willems Baling Equipment - www.willemsonline.com / Holland

www.youtube.com/user/WillemsBaling#p/u/7/Q30tXck6M84 / Se Video

 

AR Repairs - www.arrepairs.co.za

www.youtube.com/user/ARRepairs

 

fulghum industries, inc. - www.fulghum.com / USA

www.youtube.com/user/fulghum2011#p/u

www.youtube.com/watch?v=eIz4rPfnGVI&feature=related

www.youtube.com/watch?v=V4Lf7t2D12Y&feature=related

www.youtube.com/watch?v=M67MtG-jkUo&feature=related

 

Hutto Wood Products - www.hwpshavers.com / USA

www.youtube.com/user/patrickhutto#p/u

 

Douglas Machine Shop, Inc. - www.douglasmachineshopinc.net / USA

www.youtube.com/user/PaulaCrytser#p/u/0/EDAh3OK6aeA

 

TCR Associates Ltd - www.tcr-sawmill.co.uk / England

www.youtube.com/user/tcrsawmill#p/a/u/0/sh55ZRwcWZM

 

--------

www.youtube.com/watch?v=kSjYoN4amms&feature=relatedb / Med sug

www.youtube.com/watch?v=RpJkH-K8dm8&feature=related / PTO

www.youtube.com/watch?v=K8sFZnUoyyM&feature=related / PTO

www.youtube.com/watch?v=NunRbmjcKRo&feature=related

www.youtube.com/watch?v=R0trl0LiseI&feature=related

www.youtube.com/watch?v=WwYdXaOK-SQ&feature=related / Presser

www.youtube.com/watch?v=sh55ZRwcWZM&feature=related

www.youtube.com/watch?v=H_HWCyFvxNw&feature=related

www.youtube.com/watch?v=w-XWprT5AJo&feature=related

www.youtube.com/watch?NR=1&v=WE2DB2RFCJA

 

Palletering.

 

RM GROUP UK LTD. - www.rmgroupuk.com

www.youtube.com/user/rmgroupuk

 

www.youtube.com/watch?v=n5K_g1z0-t0&feature=related

www.youtube.com/watch?v=f7_6kL2dvps&feature=related

www.youtube.com/watch?v=qdHKhcNSWRw&feature=related

www.youtube.com/watch?v=zihzU0ykckw&feature=related

------------------------------------

 

PHU Stefanidis s.c. - www.stefanidis.pl / Polen

 

--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------