Forsøg og Forskning.

Forsøg og Forskning.

 

Forside.

 

| Links. | Temamøde/Forskning. | Tjek på farmen. | Avl. | Forsøgsfarme. | Forskning. | Forskning udland |

 

 

Links.

 

Publikationer: Steen Henrik Møller - http://www.agrsci.org/ny_navigation/institutter/institut_for_husdyrbiologi_og_sundhed/medarbejdere/shm

http://pure.agrsci.dk:8080/research/moeller_steen_henrik(5402)%7Cpublications?ordering=submittedYear&subset=research&prefix=&offset=&pageSize=500&view=standard&renderStyle=Harvard&format=html&archive=

 

TemaMøde / Forskning:

 

.................................

Temadag Pelsdyr september 2011

https://pure.au.dk/portal/files/40464725/Intern_rapport_109.pdf

 

Minkhvalpes overlevelse - http://minkhvalp.djfprojekt.dk/ - https://djfextranet.agrsci.dk/SITES/MINKHVALPE/OFFENTLIGT/Sider/front.aspx

https://djfextranet.agrsci.dk/sites/minkhvalpe/offentligt/Documents/JensVibeke09nyeste.pdf

www.djfprojekt.dk

.......................................

Temadag Pelsdyr 21. september 2010

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1101

http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/August%202010/temadag_foulum.pdf

 

Bedre forhold for mink?

http://www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/ny_publikation_bedre_forhold_for_mink

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus5.pdf

...........................................

temadag om pelsdyr 15. september 2009

http://eng.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/aarlig_temadag_om_pelsdyr_staar_for_doeren

........................................

Temadag Pelsdyr, 16. september 2008

http://www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/aktivitetskalender/wednesday_17_september_2008_9_30_00_am_temamoede_vedroerende_pelsdyr

http://www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/57622ab1756cf577255e7bddf1a8d134

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus10.pdf

.......................................

Temadag Pelsdyr, tirsdag d. 18. september 2007

http://www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/aktivitetskalender/tuesday_18_september_2007_10_00_00_am_temamoede_om_mink

 

Små mink – store udfordringer - 2007

http://www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/d89f0ac77568bce65dd66b1d06b51b83.pdf

...........................................

Store mink – store udfordringer - 2006

www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/mange_melder_sig_til_minkdag

www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhu2.pdf

...........................................

Temadag Pelsdyr, Torsdag d. 22. september 2005

http://www.agrsci.dk/index.php/ny_navigation/nyheder/ny_publikation_forskning_for_fremtidens_minkavl

www.agrsci.dk/content/download/28893/311161/.../programpels2209.pdf

...........................................

Temadag Pelsdyr, d. 22. september 2004

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrap208.pdf

..............................................

Temadag Pelsdyr, Onsdag d. 25. september 2002

www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/jf62002.pdf

................................................

-------------------------------------------------------------

Tjek På farmen -

www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/Januar%202010/tjek_paa_farmen.pdf

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=2826

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3406

http://qms.kopenhagenfur.com/qms/quiz.php?u2q2v-1531336837

 

------------------------------------------------------------- 

American Mink

American Mink Farm  Se Video

European Mink / Biology and Conservation / WAZA

 

Marck Veterinary Manual -  www.merckvetmanual.com - www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/170903.htm

 

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr - www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32026

 

Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland 31-08-2005

Delkendelse 17-10-2005

Konkurrenceankenævnets kendelse 12-04-2006

 

Mulig smittevej af Plasmacytosevirus

www.plasmacytose.dk - http://users.cybercity.dk/~dsl270672

www.hjulmand-kaptain.dk - www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=1672

www.hjulmand-kaptain.dk/graphics/Sitebilleder/artikler%202009/erstatning%20ved%20smitte%20af%20mink%20med%20plasmacytose.pdf

Dyreforsøgstilsynet Plasmacytose

Konkurrencestyrelsen  Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland

 

 Privat Mink Side Holland

Kursus KVL Pelsdyravl

Forelæsningsplan Pelsdyrproduktion  

 

 

Det kræver sin mink - at værer en god mor

 

Mink og for tidligt fødte børn - Hvordan hænger det sammen ?

 

 

Sygdomskompendium Mink

 

Minkanalyse fra 2002. Den omfattede 45 minkfarm og-

 mere end 70.000 tæver og næsten 365.000 producerede skind

 

Analyse af minksektoren - http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/Rapporter/~/media/migration%20folder/upload/foi/docs/publikationer/rapporter/nummererede%20rapporter/150-159/152.pdf.ashx

 

Minkfarme indhusning Finland - www.ostrocenter.fi/finska/index.php - Word - www.ostrocenter.fi/farmnaring/minkhusritningar.doc

Bedre forhold for mink?  www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/nyheder/ny_publikation_bedre_forhold_for_mink - http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus5.pdf

Hvordan påvirker fodringen minkenes adfærd? - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/10ddede71e2e039e9b4f57480f115784.pdf

Fodereffektivitet efter to generationers selektion under ædelyst eller let restriktiv fodring i vækstperioden - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/2a8d7f4be5d12ab6550a1574f104faee.pdf

Spreading calk in empty mink farm -

http://pl.youtube.com/watch?v=HjvjNovPHd8

 

 

Avl.

Agro Photo - www.agrophoto.com - www.agrophoto.dk - www.agromedia.dk -

Agromedia - www.agromedia.dk - http://story2media.smugmug.com/Mink

Mink og pelsdyr - www.photoshelter.com - http://pa.photoshelter.com/package-show/P00006Q4_fyQkl_c

 

Agro foto - www.agrofoto.dk - www.agrofoto.eu - www.landbrugsbilleder.dk /

Mink - www.agrofoto.dk/gallery_search.php?seekwords=Mink&browserwidth=1175&browserheight=607

-------------------------------------------------------------------------------

YouTube - Mink farm - www.youtube.com/watch?v=gBN8l6yKK1Y - www.youtube.com/watch?v=-pAb6TIiEyM

http://pl.youtube.com/watch?v=IzuUs2csdEI - transfering minks

"Sandheden om minkfødsler" 9,6 hvalpe - www.kopenhagenfur.com/sw17463.asp

Bedre sundhed for mink - www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=22105 /

Sektion for Pelsdyr og vildtsygdomme - www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=11155

Store mink - store udfordringer -  www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhu2.pdf

 Huldstyring fra pelsning til fødsel - www.kopenhagenfur.com/graphics/consumer/news/2007/12_07/huldstyring_pelsning_til_hvalpning.pdf

Årets gang på en minkfarm / Bedriften

 Fra fisk til frakke - www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=10842

Hvad dør mink af gennem et produktions år - www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/416ff76281935bc01510db6bcd3f27c4.pdf

Mink har et hemmeligt sprog - http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/mink_har_et_hemmeligt_sprog - http://videnskab.customers.composite.net/content/dk/miljo_natur/mink_har_et_hemmeligt_sprog

www.bondevennen.no - www.bondevennen.no/arkiv/fagartiklar/2008/fagsak0508.htm

-------------------------------------------------------------------------------

Handlingsprogrammer i Minkproduktion

Parringsperioden fra 1/12 til 31/3.

Hvalpeperioden fra 1/4 til 1/7.

Forebyggelse af fedtede hvalpe fra 1/1 til 1/6.

 

Generel introduktion til Handlingsprogrammer i minkproduktion - www.agrsci.dk/hpmink/hpintro.htm

 

-------------------------------------------------------------------

http://vison.site.voila.fr / Frankrig


Leif Lau Jeppesen - www.lau-jeppesen.dk/mink - www.lau-jeppesen.dk


 

 Fokus på frugtbarhed

MP-Nyt 1-11/2000 - 1-6/2001

 

Huldstyring i prasis 2006 - 2007

 

 

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)%20videos/Mink%20nest%20box%20stereotypy%20(M%20Diez).wmv

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)%20videos/Mink%20twirling%20with%20pauses%20(M%20Diez).wmv

 

http://www.aps.uoguelph.ca/~gmason/StereotypicAnimalBehaviour/library/videos/Carnivore(wild)20videos/restless%20pacing%20(MDiez).wmv

 

 

Er mink sortseere? - / Se Video - http://tvmidtvest.dk/indhold/er-mink-sortseere

www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/optimister_og_pessimister_paa_minkfarmen

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3483

 

Forsøgsfarme.

Danmark:

www.plasmacytose.dk - http://users.cybercity.dk/~dsl270672

Foulum Pelsdyrfarm / Foulum Forsøgsfarm / www.agrsci.dk/ny_navigation/kontakt/besoeg_djf/besoeg_foulum/pelsdyrfarm

Link / Adfærdsforsøg med mink / Forskning for framtidens minkavl - PDF Fil /

Store mink - store udfordringer - Bilag Pdf Filer

www.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/intrhus10.pdf

 

Pelsdyrcenter Vest - Kopenhagen Farm /  Forsøgsfarm "Vest" / Pelsdyrerhvervets Forsøgs- & ForskningsCenter ( PFC ) / http://www.kopenhagenfur.com/graphics/Furfarmers/DK/raadgivning/PFC/PFC_Kort%20Praesentation_190607PS.pdf - http://www.kopenhagenfur.com/graphics/Furfarmers/DK/raadgivning/PFC/PFC_Kort%20Praesentation%20GB_PS200607.pdf -

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=2974

 

Rørrendegård / Landbohøjskolen Forsøgsfarm / Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole / "Life Science Fakultetet" / Faculty of Life Sciences - Det Bio- og Jordbrugsvidenskablige Fakultet

 

----------------------------------------------------------------------

 

Finland:

 

Himanka - www.himanka.fi/yritystoiminta/turkistarhaus/siirtosuunnitelma.htm / Finland

www.himanka.fi/yritystoiminta

--------------------------------------------

Luova Oy - www.luovaoy.fi / Finland

----------------------------------------

MSO - Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä - http://www.kpedu.fi/  Forsøgsfarm / www.kpedu.fi/?deptid=11716 / www.kpedu.fi/?deptid=12240 / METLA - http://www.metla.fi/ Kannus / MTT - www.mtt.fi

www.mm.helsinki.fi/muddus/turkistutkimus.html

----------------------------------------------------------------

 

Norge:

 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) - www.umb.no / Forsøgsfarm - www.umb.no/26127 / Se Video

Senter for husdyrforsøk - www.umb.no/480

veterinærhøgskole - www.veths.no / Nytt pelsdyranlegg åpnet ved UMB - www.veths.no/105/7483/Nytt-pelsdyranlegg-apnet-ved-UMB

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6037414?index=false#image-gallery-content  - 

 Se Video http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/135422

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr - http://www.vkm.no/eway/get.aspx?id=17907

-----------------------------------------------------------------

Holland:

 

Edelveen - www.edelveen.com - www.nfe.nl - www.nertsen.nl / Forsøgsfarm /

 

----------------------------------------------------------------

USA:

 

North Logan Farms - www.advs.usu.edu/facilities/northloganfarms/index.html - www.usu.edu / Forsøgsfarm

 

---------------------------------------------------------

Canada:

www.cbc.ca/landandsea/archive/2007-jun-03.html - Se Video / Noca Scotia

www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/alternat/furfarm.htm

 

Newfoundland & Labrador  Oversigt 2001 - 2010 - www.env.gov.nl.ca/env/Env/EA%202001/pages/index.htm

 

NF Fur Farm Enterprises Inc. ( Portugal Cove Mink Fur Farm ) / Forsøgsfarm - www.env.gov.nl.ca/env/Env/EA%202001/Project%20Info/1095.htm - Link - www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/env/1002n02.htm

http://www.env.gov.nl.ca/env/Env/EA%202001/pdf%20files%201221-1309/1295%20-%20Portugal%20Cove%20Mink%20Farm/Registration.pdf

 

NSAC-Farm / Forsøgsfarm / Nova Scotia Agricultural College-farm / CCFAR Canadian Center for Fur Animal Research / NSFI Nova Scotia Fur Institute / 15 th.Anniversary book 1984 - 1999 PDF Fil

 

-----------------------------------------------------

Estland:


European Mink - Biology and Conservation - www.lutreola.ee Forsøgsfarm

 

--------------------------------------------------------

Rusland:

SAT Institute fur Farming and rabbit breeding them. VA Afanasyev - www.niipzk.ru - Forsøgsfarm

"JSC skind selskab" Siberia-skind " - www.sibpush.ru - http://sibniio.sibpush.ru/ - Forsøgsfarm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning

Danmarks Jordbrugsforskning  Foulum / Pelsdyrforum / http://fur.agrsci.dk / Steen Henrik Møller

International Fur Animal Scientific Association ( Scientifur ) - www.ifasanet.org - www.ifasa.ca

Danmarks JordbrugsForskning Skadedyrlaboratoriet  Lyngby

Danmarks Veterinærinstitut

Dina.dk

Den kgl. veterinær- og Landbohøjskole / "Life Science Fakultetet" / Faculty of Life Sciences - Det Bio- og Jordbrugsvidenskablige Fakultet.

Forskerparken / CBMI

Forskning På KVL

 

Pelsdyrerhvervets Forsøgs- & ForskningsCenter (PFC) - www.kopenhagenfur.dk/avler/forskning/om+pfc

http://www2.kopenhagenfur.com/sw2795.asp

http://kopenhagenfur-temp.inforce.dk/sw21856.asp

http://kopenhagenfur-temp.inforce.dk/sw21872.asp

 

Pelsdyrafgiftsfonden - www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

http://ferv.fvm.dk/Pelsdyrafgiftsfonden.aspx?ID=13798

http://kopenhagenfur-temp.inforce.dk/sw17342.asp

 

Forskning - Udland

SAT Institute fur Farming and rabbit breeding them. VA Afanasyev - www.niipzk.ru - Forsøgsfarm / Rusland

 

AGR Agriculture and Agri-Food Canada / Canada

 

CARC-CRAC Canadia Agri-Food Research Council / Conseilde recherches agro-alimentaires du Canada / ICAR-IRAC / Canada

 

FAWRC Fur Animal Welfare Research Committee / Holland

 

HAS KennisTransfer - www.haskennistransfer.nl / Holland

http://www.haskennistransfer.nl/onderzoek/dier_en_veehouderij/diervoeding/protocol%20acceptatietest.aspx

 

Het kleine loo    / Holland

 

Helsingfors Universitet - www.helsinki.fi / Forsøgsfarm - www.helsinki.fi/muddus/turkistutkimus.html / Finland

 

ICG SB RAS / APV Institut for Cytologi og Genetik Siberian Branch of RAS - www.bionet.nsc.ru / Rusland

 

MITTATEKNIIKAN KESKUS - ( Finas - www.finas.fi / Mikes - www.mikes.fi ) / Finland

 

METLA - www.metla.fi Kannus / Finland

 

MSO - KPEDU Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Finland

MTT - www.mtt.fi / LFC - Forskningsstationen for Palsdjursskøtsel / Finland

NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning / Norge

 

NJF - Nordic Association of Agricultural Scientists - www.njf.nu / Nordiske Lande

NSAC-Farm  Nova Scotia Agricultural College-farm  / CCFAR  Canadian Center for Fur Animal Research  / -

NSFI  Nova Scotia Fur Institute / Canada / 15 th. Anniversary book 1984 - 1999 Pdf Fil

 

OMAFRA - Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Resource Centre. - www.omafra.gov.on.ca - www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/alternat/furfarm.htm / Canada

 

Team Semin BA - www.teamsemin.no / Norge

UMB Universitetet for Miljø- og Biovitenskap / SHF Senter for Husdyrforsøk / se Video link  / Norge

Veehouderij / Holland

 

-------------------------------------------------------------------------------------